2 sierpnia 2019 r.  w Parku im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika gen. bryg. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego ps. „Motyl” – Powstańca Warszawskiego, wieloletniego Prezesa Związku Powstańców Warszawskich.

Pomnik autorstwa artysty – rzeźbiarza Marcina Nowickiego, powstał z inicjatywy Związku Powstańców Warszawskich oraz Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Okolicznościowe przemówienia podczas uroczystości wygłosili: Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, Prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego Rafał Szczepański, Przewodnicząca Rady Miasta Warszawa Ewa Malinowska-Grupińska oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W imieniu Związku Powstańców Warszawskich podziękowanie złożył Wiceprezes Zbigniew Galperyn.

Modlitwę w imieniu gen. bryg. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego ps. „Motyl” oraz Powstańców Warszawskich odmówił Biskup Polowy WP Józef Guzdek.

Zarząd Główny ŚZŻAK podczas uroczystości reprezentowali: Skarbnik ZG Maciej Jarosiński oraz członek Prezydium ZG Tadeusz Filipkowski.

S.K