W dniu 16 listopada br. na Wojskowej Akademii Technicznej odbył się III Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość”, na którym wystąpili finaliści konkursu wokalnego pieśni patriotycznej oraz chóry i zespoły polskie z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Festiwal odbył się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej przy współorganizacji: Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowej Akademii Technicznej, Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej “Kresy RP” oraz Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi, a także Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Gala Festiwalu rozpoczęła się od przeczytania listów okolicznościowych skierowanych do organizatorów i uczestników przez Sekretarza Stanu Wojciecha Kolarskiego oraz Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

Następnie do zebranych zwrócił się Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Artur Kondrat, który powitał przybyłych gości.

W pierwszej części Festiwalu wystąpiło dziesięciu solistów konkursu wokalnego pieśni patriotycznej, spośród których Jury w składzie: Przewodniczący Lech Makowiecki, Anna Przybysz, Maciej Wróblewski, musiało przyznać trzy główne nagrody, a w przerwie publiczność w głosowaniu mogła również wybrać swojego faworyta.

Nagrodę Publiczności otrzymała Sylwia Krzywda. Natomiast werdykt Jury przedstawiał się następująco: 3 miejsce przyznano Ewie Smereckiej, 2 miejsce Dominikowi Fijałkowskiemu, natomiast 1 miejsce przypadło Agacie Jędrzejewskiej. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne.

W drugiej części koncertu wystąpiły chóry i zespoły polskie z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Widzowie mogli zobaczyć i wysłuchać chórów „Kraj rodzinny” oraz „Słoneczka” z Białorusi, Zespołu Pieśni i Tańca „Ojzowizna” z Litwy oraz Chóru  „Cantica Anima” oraz Zespołu „Srebrne głosy” z Ukrainy. Każdy z zespołów otrzymał statuetkę okolicznościową i dyplom uczestnictwa w Festiwalu.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu, jak również zaproszone kresowe chóry oraz publiczność wspólnie wykonały „Czerwone maki na Monte Cassino”. Nastepnie Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK podziękował za udział artystom i widowni, na której zasiadali licznie przybyli kombatanci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele darczyńców i zaprzyjaźnionych instytucji, studenci WAT oraz młodzież szkolna.

Władze Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowali: Prezes prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezes Hanna Stadnik, Przewodniczący GKR Tadeusz Trela, Prezes Okręgu Wołyń Anna Lewak, Prezes Środowiska Batalionu „Kiliński” Janusz Jakubowski, Wiceprezes Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego Aleksander Kostrowicki oraz Wiceprezes Okręgu Warszawa-Wschód Wiesław Studzińsk.

Festiwal był piękną, wzruszającą lekcją patriotyzmu. Był również okazją do pielęgnowania i zintegrowania polskich środowisk oraz popularyzowania historii poprzez pieśni. Nie mógłby się jednak odbyć bez darczyńców: Fundacji Energa, Fundacji Grupy PKP oraz Mecenatu: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca. Partnerami Festiwalu był: Senat RP, Konsulat Generalny RP w Grodnie, Fundacja PZU, Fundacja PKO, Związek Polaków na Białorusi, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca.

Galę poprowadził Jacek Barczak.

S.K

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0002

B

20191116 180855

A

DSC 0036

DSC 0055

DSC 0081

DSC 0102

DSC 0111

DSC 0173

DSC 0178

DSC 0184