Szanowni Darczyńcy!

Informujemy, że zakończyliśmy zainicjowaną przez Hannę Stadnik Wiceprezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK, akcję portalu „zrzutka.pl” na zebranie środków na sfinansowanie działalności ŚZŻAK.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wpłacającym oraz inicjatorce zbiórki!

Jeżeli jednak odczuwacie Państwo dalszą potrzebę dofinansowania naszego Związku, wpłaty prosimy kierować na Nr konta: 06 1750 0012 0000 0000 2268 4221 

                                                                                                                   Skarbnik ŚZŻAK

                                                                                                                  Maciej Jarosiński