W dniu 5 marca br. Wiceprezes ZG ŚZŻAK Hanna Stadnik została odznaczona przez Strażniczkę Korony Rumuńskiej księżniczkę Małgorzatę Hohenzollern-Sigmaringen, Krzyżem Rumuńskiej Rodziny Królewskiej.

Uroczystość uhonorowania trzech uczestniczek Powstania odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Oprócz Wiceprezes ZG ŚZŻAK odznaczenie to otrzymała także Halina Jędrzejewska i Anna Stupnicka-Bando.

W uroczystości uczestniczył również Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, którzy na tą okoliczność wygłosili krótkie przemówienia.

S.K