W dniu 6 marca br. w Rzeszowie odbyły się obchody 101. rocznicy śmierci płk Leopolda Lisa-Kuli.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od spotkania Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka z młodzieżą w II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli.

Następnie w Kościele Farnym odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej ks. bp. Jana Wątroby.

Po uroczystej Mszy Świętej został poświęcony sztandar Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie, zaś „Orlęta” Związku Strzeleckiego złożyli uroczyste przyrzeczenie.

Dalszy ciąg uroczystości odbył się przed Pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli, gdzie po złożeniu meldunku, odegraniu Hymnu i podniesieniu flagi odebrano przyrzeczenie od 540 dziewcząt i chłopców z Jednostek Strzeleckich Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

Następnie po przemówieniach okolicznościowych odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową i nastąpiła ceremonia składania kwiatów.

Podczas uroczystości na Placu Minister Jan Józef Kasprzyk uhonorował Medalami „Pro Patria” m.in. oficerów Wojska Polskiego szczególnie zaangażowanych w pracę z młodzieżą strzelecką i zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość, a Komendant Związku Strzeleckiego Marek Matuła oraz Dowódca Okręgu Południowo–Wschodniego Marek Strączek otrzymali z rąk Skarbnika ZG ŚZŻAK Macieja Jarosińskiego Odznaczenie Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK”.

Dzień wcześniej w godzinach późno popołudniowych na Cmentarzu „Pobitno” w Rzeszowie na grobie płk Leopolda Lisa-Kuli złożono kwiaty i zapalono znicze.

W uroczystych obchodach w Rzeszowie z ramienia Zarządu Głównego ŚZŻAK uczestniczyli: Prezes Okręgu Podkarpackiego Julian Pawełek oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Więcej informacji

Galeria

S.K