30 września 2020 roku w Tarnowie odbył się Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów.

Delegaci dokonali wyboru nowych władz - Prezesa, Prezydium Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu, Sądu Koleżeńskiego Okręgu oraz Delegatów na Zjazd Związku.

Obradom przewodniczył Maciej Małozięć (Dębica), a sekretarzem została wybrana Dorota Kawa (Pleśna). Komisja Mandatowo-Skrutacyjna pracowała w składzie: Anna Wadas (Pleśna) oraz Adam Krupa (Tarnów). W skład Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali: Elżbieta Klepacka (Tarnów) i Małgorzata Wielgus (Tarnów).

Po wysłuchaniu sprawozdań: merytorycznego (przedstawionego przez Prezesa Ryszarda Żądło), finansowego (przedstawionego przez księgową Zofię Rzepkę), Komisji Rewizyjnej (przedstawionego przez przewodniczącą Elżbietę Ziębę), Sądu Koleżeńskiego (przedstawionego przez przewodniczącego Ryszarda Fedora), Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom Okręgu.

Zjazd dokonał wyboru władz Okręgu kadencji 2020-2023.

Prezesem Okręgu ponownie wybrany został Ryszard Żądło (Tarnów).

W skład Prezydium Zarządu Okręgu wybrani zostali:

- Maciej Małozięć (Dębica) - wiceprezes;

- Ryszard Fedor (Tarnów) - wiceprezes;

- Dorota Kawa (Pleśna) - sekretarz;

- Małgorzata Wielgus (Tarnów) - skarbnik;

- Zbigniew Król (Bolesław) - członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna Okręgu:

- Elżbieta Zięba (Tarnów);

- Elżbieta Jarzębska (Dębica);

- Grzegorz Milówka (Tarnów).

Sąd Koleżeński Okręgu:

- Tadeusz Pasierb (Brzesko) - przewodniczący;

- Krzysztof Bigaj (Brzesko);

- Małgorzata Czernecka (Pleśna);

- Maria Pietracha (Dąbrowa Tarnowska);

- Jan Świtecki (Nowy Sącz).

Zjazd dokonał także wybory Delegatów Okręgu na Zjazd Delegatów Związku. Delegatami zostali wybrani: Maciej Małozięć (Dębica); Anna Wadas (Pleśna). Zastępcami delegatów wybrano: Jana Świteckiego (Nowy Sącz) oraz Grzegorza Milówkę (Tarnów).

informacja i fotorelacja: Okręgu Tarnów ŚZŻAK

HS/SK

DSC 6045

DSC 6035

DSC 6029

DSC 6022