18 kwietnia 2012 r. w siedzibie ZG odbyło się pierwsze z cyklu spotkań  roboczych  poświęconych realizacji programu uchwalonego na marcowym zjeździe Związku. Oprócz prezesa, wiceprezesa i sekretarza ZG uczestniczył w nim prezes największego i najliczniejszego Okręgu Warszawa- Stanisław Krakowski oraz prezes  jednego z ponad 60  kół  Jerzy Pietras.

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Pietras, Stanisław Oleksiak, Stanisław Krakowski i Tadeusz Filipkowski - fot L.Sokołowski