16 kwietnia 2012 r. przedstawiciele Towarzystwa Biznesowego Warszawskiego złożyli w siedzibie ZG ŚZŻAK listę ponad 5 tysięcy wypowiedzi internautów, złozonych w okresie obchodów 70 lecia przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Zdecydowana wiekszość opinii ma charakter afirmatywny i dosłownie wzruszający nasze środowisko. Składając inicjatorom niecodziennej akcji serdeczne "Bóg zapłać" informujemy, że temat zostanie szerzej omowiony w kolejnym numerze Biuletynu Informacyjnego SZZAK.

Na zdjęciu od lewej: Wiceprezes ZG Tadeusz Filipkowski, Prezes ZG Stanisław Oleksiak, Fundator Fundacji Dobrych Mediów - Maciej Gnyszka, Prezes RN Janusz Nowacki

Fotorelacja