2024 03 01 0

W dniu 1 marca na na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. Sztandar przekazał Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda na ręce pełniącego obowiązki Dowódcy WOT generałowi brygady dr Krzysztofowi Stańczykowi.

Matką Chrzestną sztandaru została pani Halina Rogozińska ps. „Mała” lub „Niebieska” – żołnierz AK, łączniczka IV Obwodu Ochota w Powstaniu Warszawskim, a Ojcem Chrzestnym Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK - pan por. hm. Janusz Komorowski.

W uroczystości wzięli udział m.in.:

  • Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP - Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Duda,
  • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – pan Jacek Siewiera,
  • Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz,
  • Szef Sztabu Generalnego WP - gen. Wiesław Kukuła,
  • Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. dyw. Maciej Klisz

2024 03 01 1

2024 03 01 2

2024 03 01 3

2024 03 01 4