2024 03 03 2
3 marca 2024 r. w Dębicy nastąpiło odsłonięcie pomnika poświęconego ppłk. Ludwikowi Marszałkowi oraz bohaterom Armii Krajowej, którzy po rozwiązaniu struktur wojskowych kontynuowali działalność w podziemiu antykomunistycznym - Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”.
Do uczestników uroczystości słowa skierował Prezes ZG ŚZŻAK por. hm. Janusz Komorowski.
Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika ppłk. Ludwika Marszałka oraz Żołnierzy Niezłomnych z Obwodu Armii Krajowej Dębica. Uroczystości wpisują się w przeżywany 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Cieszę się z faktu, upamiętnienia w Dębicy bohaterów Armii Krajowej, którzy po rozwiązaniu zbrojnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego, kontynuowali niepodległościową działalność w podziemiu antykomunistycznym w strukturach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Pragnę wyrazić wdzięczność za podjęcie trudu wzniesienia monumentu i upamiętnienia bohaterskiej postawy konspiratorów z Obwodu Dębica, którzy po zakończeniu II wojny światowej pragnęli do końca wypełnić zobowiązania z wojskowej przysięgi i wciąż walczyli o wolność obywateli i niezawisłość państwa polskiego w obliczu okupacji sowieckiej.
Proszę przyjąć podziękowanie za wspaniałą inicjatywę wzniesienia pomnika, a także wyrazy głębokiego szacunku i uznania za troskę i dbałość w utrwalaniu niepodległościowego dziedzictwa na ziemi dębickiej. Słowa podziękowania kieruję do Zarządu Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK ŚZŻAK w Dębicy, a także lokalnych władz, fundacji, indywidualnych darczyńców oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do upamiętnienia żołnierzy AK, członków Zrzeszenia WiN.
Wierzę, że pamięć o tych, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę będzie kontynuowana i pozwoli kształtować ducha młodego pokolenia Polaków.
 
2024 03 03 1
2024 03 03 3
2024 03 03 4
2024 03 03 5
2024 03 03 6
2024 03 03 7
2024 03 03 8
2024 03 03 9
2024 03 03 10
2024 03 03 12
2024 03 03 13
2024 03 03 14
2024 03 03 15
2024 03 03 16