Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

30 września 2020 roku w Tarnowie odbył się Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów.

Delegaci dokonali wyboru nowych władz - Prezesa, Prezydium Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu, Sądu Koleżeńskiego Okręgu oraz Delegatów na Zjazd Związku.

Obradom przewodniczył Maciej Małozięć (Dębica), a sekretarzem została wybrana Dorota Kawa (Pleśna). Komisja Mandatowo-Skrutacyjna pracowała w składzie: Anna Wadas (Pleśna) oraz Adam Krupa (Tarnów). W skład Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali: Elżbieta Klepacka (Tarnów) i Małgorzata Wielgus (Tarnów).

Po wysłuchaniu sprawozdań: merytorycznego (przedstawionego przez Prezesa Ryszarda Żądło), finansowego (przedstawionego przez księgową Zofię Rzepkę), Komisji Rewizyjnej (przedstawionego przez przewodniczącą Elżbietę Ziębę), Sądu Koleżeńskiego (przedstawionego przez przewodniczącego Ryszarda Fedora), Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom Okręgu.

Zjazd dokonał wyboru władz Okręgu kadencji 2020-2023.

Prezesem Okręgu ponownie wybrany został Ryszard Żądło (Tarnów).

W skład Prezydium Zarządu Okręgu wybrani zostali:

- Maciej Małozięć (Dębica) - wiceprezes;

- Ryszard Fedor (Tarnów) - wiceprezes;

- Dorota Kawa (Pleśna) - sekretarz;

- Małgorzata Wielgus (Tarnów) - skarbnik;

- Zbigniew Król (Bolesław) - członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna Okręgu:

- Elżbieta Zięba (Tarnów);

- Elżbieta Jarzębska (Dębica);

- Grzegorz Milówka (Tarnów).

Sąd Koleżeński Okręgu:

- Tadeusz Pasierb (Brzesko) - przewodniczący;

- Krzysztof Bigaj (Brzesko);

- Małgorzata Czernecka (Pleśna);

- Maria Pietracha (Dąbrowa Tarnowska);

- Jan Świtecki (Nowy Sącz).

Zjazd dokonał także wybory Delegatów Okręgu na Zjazd Delegatów Związku. Delegatami zostali wybrani: Maciej Małozięć (Dębica); Anna Wadas (Pleśna). Zastępcami delegatów wybrano: Jana Świteckiego (Nowy Sącz) oraz Grzegorza Milówkę (Tarnów).

informacja i fotorelacja: Okręgu Tarnów ŚZŻAK

HS/SK

DSC 6045

DSC 6035

DSC 6029

DSC 6022

W dniu 27 września br. w 81. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: Hanna Stadnik - p.o. Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK oraz prof. dr hab. Leszek Żukowski - były Prezes ZG, oddali hołd bohaterom tworzącym struktury Podziemnego Państwa Polskiego.

Uroczyste złożenie kwiatów, w asyście pocztu sztandarowego Zarządu Głównego ŚZŻAK wystawionego przez Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”, odbyło się przed  Pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz Pomnikiem Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

HS/SK

fot. SK

1

2a

3a

4 81

5

6 81

7

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną została zmieniona dotychczasowa formuła organizacji obchodów rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Urząd m.st. Warszawy w 81. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego odświętnie przygotuje miejsca pamięci, gdzie w wyznaczonych godzinach instytucje, urzędy i środowiska będą mogły w godnej oprawie złożyć kwiaty i oddać hołd bohaterom tworzącym struktury Podziemnego Państwa Polskiego.

W związku z powyższym w dniu 27 września br. (niedziela) uroczyste złożenie kwiatów odbędzie się:

- o godz. 13.45 - przy Pomniku gen. Stefana Roweckiego „Grota”

- o godz. 14.00 - przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

- o godz. 14.10 - przy Pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy AK

SK

18 września 2020 r. odbyło się 8. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK obecnej kadencji. Zebranie odbyło się w reżimie sanitarnym w związku z panującą pandemią. 

W trakcie posiedzenia członkowie Zarządu Głównego ŚZŻAK zatwierdzili sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2019.

Następnie zostały rozpatrzone bieżące sprawy z działalności naszego Związku, w tym omówiono ewentualne propozycje zmiany formy działania ŚZŻAK, której członkowie Zarządu Głównego się sprzeciwili.

Dużo czasu poświęcono również na omówienie spraw dotyczących Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, a także sytuacji w Okręgu Kielce.

Podczas obrad z pełnionej funkcji zrezygnował Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski. Zgodnie ze Statutem członkowie Zarządu Głównego w takiej sytuacji musieli wybrać osobę pełniącą obowiązki Prezesa. W wyniku tajnego głosowania Zarząd Główny powierzył  do końca kadencji (tj. do wiosny 2021 r.) pełnienie obowiązków Prezesa ZG, dotychczasowej Wiceprezes ZG Hannie Stadnik.

Rezygnację z funkcji członka Prezydium ZG złożyli także: Marek Cieciura i Mirosław Chada. 

Zebranie było również okazją, aby przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili swoje propozycje i informacje z działalności na swoim terenie.

Obrady przebiegały burzliwie, ale konstruktywnie bo zostały podjęte uchwały niezbędne do dalszej działalności ŚZŻAK.

Zebranie Zarządu Głównego dofinansowane było przez Narodowy Instytut Wolności.

logo NIW

 

HS/SK

W dniach 11-13 września 2020 roku odbyły się „Uroczystości Wykusowe”. W uroczystościach udział wziął jeden z ostatnich żyjących żołnierzy, podkomendny Jana Piwnika ps. „Ponury” oraz Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt” Pan ppłk Tadeusz Barański ps. „Tatar”.

Obchody rozpoczęły się w Starachowicach przy Ławeczce „Halnego” gdzie młodzież śpiewała pieśni patriotyczne. Było to już czwarte spotkanie, które zgromadziło ponad 100 mieszkańców ze Starachowic i okolic. Wykonawcami pieśni były następujące osoby oraz zespoły:

 • Pan Artur Bieniek
 • Wiktoria Bilińska
 • Zespół Mali Wojacy
 • Maciej Klepa i Jan Wiecha
 • Gabriela Tokarska
 • Natalia Orczyk
 • Milena Ryś

Uroczystość odbywała się przy współpracy z Prezydentem Miasta Panem Markiem Materkiem oraz Parkiem Kultury w Starachowicach.

W sobotę 12 września o godz. 12.00 w Bodzentynie przy nowopowstałym rondzie odbyła się uroczyste spotkanie, na którym odczytano decyzję Rady Gminy Bodzentyn o nadaniu rondu imienia Żołnierzy „Ponurego” i „”Nurta”. W dalszej części nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi ogłaszając oficjalnie nazwę ronda oraz wystąpienia zaproszonych gości.

Organizatorem tego wydarzenia były Władze Samorządowe Gminy Bodzentyn na czele z Panem Burmistrzem Dariuszem Skibą oraz Pani dr hab. Urszula Oettingen – historyk, Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.

Zgodnie z programem o godz. 16.00 na Polanie Wykus przy Kapliczce z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej rozpoczęły się dalsze uroczystości. hm. Michał Nowakowski jako Komendant Placu złożył ppłk Tadeuszowi Barańskiemu meldunek. Później został odegrany Hymn Państwowy oraz nastąpiło powitanie uczestników przez Prezesa Okręgu Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” hm. Rafała Obarzanka.

Następnie rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego, który wygłosił do zebranych homilię nawiązując do służby i poświęcenia naszych żołnierzy w czasie II Wojny Światowej.

Około godz. 17.00 na Polanie Wykusowej Kapituła Honorowa Odznaczenia im. Jana Piwnika ps. „Ponury” wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach Panem Nadinspektorem Pawłem Dzierżakiem wręczyła odznaczenie im. Jana Piwnika ps. „Ponury”. Wyróżnienie otrzymali:

 • Artur Bielecki
 • sierż. sztab. Kamil Michalski

Po tej części programu Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz w imieniu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył odznaczenia Pro Bono Poloniae oraz Pro Patria następującym osobom:

 • Ojciec Jan Kazimierz Głaz (Kapelan Koła AK w Wąchocku) – Pro Bono Poloniae
 • Pan nadinsp. Paweł Dzierżak (Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach) – Pro Patria
 • Pan nadkom. Kamil Tokarski (Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach) – Pro Patria
 • Pan podkom. Rafał Wydrzyński (Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach) – Pro Patria
 • Pan Michał Nowakowski (instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej) – Pro Patria
 • Pan Ryszard Rymarczyk (koło AK w Wąchocku) – Pro Patria

Ostatnim wyróżnieniem było przyznanie Medali „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Inicjatorem było Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” dziękując w ten sposób osobom, które od lat wspomagają nieść etos żołnierzy Armii Krajowej i wspierają nasz Okręgi w realizacji uroczystości upamiętniających naszych żołnierzy.

Odznaczenie wręczył ppłk Tadeusz Barański ps. „Tatar” przy udziale przedstawicieli Prezydium Zarządu Głównego Pana prof. Wiesława J. Wysockiego oraz Pana Macieja Jarosińskiego.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Pani dr Dorota Koczwańska – Kalita – Naczelnik IPN Delegatura Kielce
 • Pan płk Grzegorz Motak – Dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • Pan mł. insp. Andrzej Patrzałek – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
 • Pan ppłk Piotr Gadomski – Zastępca Dowódcy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • Pan ppłk Arkadiusz Nenutil - 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej
 • Pan Piotr Kacprzak – Zastępca Dyrektora Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
 • Pan Leszek Bukowski - IPN Delegatura Kielce
 • Pani mł. insp. Jolanta Jasieńczuk – Naczelnik w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 • Pan Piotr Fitas – Nadleśniczy w Nadleśnictwie Suchedniów
 • Pan nadkom. Paweł Szczepaniak – Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach
 • Pani prof. Urszula Oettingen – Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna
 • Pan Mirosław Oettingen - Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna
 • Pan Jarosław Samela – Burmistrz Wąchocka
 • Pan dr Marek Jedynak - IPN Delegatura Kielce
 • Pan dr Tomasz Ossowski - 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej
 • Pani st. szer. Marta Korzynek - 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej
 • Pan st. szer Daniel Woś - 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej

Po ceremonii wręczenia odznaczeń i medali zostały odczytane listy skierowane do uczestników uroczystości.

 • Pana Łukasz Kudlicki - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka.
 • Pan Nadkomisarz Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP odczytał list Komendanta Głównego Policji Pana gen. Insp. dr Jarosława Szymczyka

Kończąc uroczystości został odczytany Apel Pamięci oraz oddana salwa honorowa przez Kompanię Honorową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Po tej części programu nastąpiło złożenie wiązanek oraz wyprowadzenie Kompanii Honorowych Policji, Wojska Polskiego oraz pocztów sztandarowych.

Niedziela 13 września o godz. 9.00 Pani Dorota Ściślewska – Skrobisz współautorka książki „Major Eugeniusz Gedymin Kaszyński, Nurt, Mur, Zygmunt” (1909–1976)” w Miejskim Ośrodku Kultury w Wąchocku wygłosiła prelekcję nt. życia i służby wojskowej „Nurta”. Podczas spotkania głos zabrał ppłk Tadeusz Barański ps. „Tatar”, który wspominał swojego dowódcę.

O godzinie 10.30 rozpoczęła się Msza Święta w Klasztorze Ojców Cystersów w Wąchocku. Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Zachariasz – Proboszcz Parafii oraz Ojciec Roman z Zakonu Kapucynów.

Około godz. 11.45 zebrani przemaszerowali na Plac Ponurego w Wąchocku gdzie nastąpiła ostatnia część programu uroczystości.

Najpierw Prezes Okręgu Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” hm. Rafał Obarzanek podziękował wszystkim przybyłym na uroczystości, a później ppłk Tadeusz Barański ps. Tatar wygłosił krótką mowę o obowiązku niesienia etosu Armii Krajowej przez następne pokolenia.

Kompania Honorowa Wojska Polskiego przeprowadziła Apel Pamięci wraz z oddaniem Salwy honorowej.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek i defiladą przed pomnikiem „Ponurego”.

W uroczystościach udział wzięli:

 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Pani Anna Krupka
 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Piotr Wawrzyk
 • Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Krzysztof Słoń
 • Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski
 • Jego Ekscelencję Ksiądz Biskup Piotr Turzyński
 • Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej reprezentującego Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka Pan Łukasz Kudlicki
 • Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach Pan Nadinspektor Paweł Dzierżak
 • Dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej Pan pułkownik Grzegorz Motak
 • Pan ppłk Krzysztof Matla reprezentujący Dowódcę Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Pana płk. Pawła Chabielskiego
 • Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP reprezentujący Komendanta Głównego Policji Pana dr. Insp. Jarosława Szymczyka Pan Nadkomisarz Krzysztof Musielak
 • Zastępcę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu – Pan Piotr Kacprzak
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Pan Piotr Fitas
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie Pan insp. Artur Bielecki
 • Pan Leszek Bukowski reprezentujący Naczelnik IPN Delegatura w Kielcach.
 • Rodziny Żołnierzy Armii Krajowej
 • Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 • Kompania Honorowa 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • Kompania Honorowa Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
 • Kompania Reprezentacyjna ZDZ w Starachowicach
 • Orkiestra Wojskowa z Radomia
 • Orkiestra Młodzieżowa z Bodzentyna
 • Organizacje Kombatanckie wraz ze strukturami Centralnymi oraz terenowymi.
 • Władze samorządowe Starachowic, Wąchocka, Bodzentyna i Suchedniowa
 • Stowarzyszenia i organizacje, które współorganizują tegoroczne uroczystości
 • Instytucje Państwowe, organizacje Strzeleckie, harcerskie, grupy rekonstrukcyjne, młodzież szkolną przybyłą na uroczystość
 • Chór parafialny Sursum Corda ze Skarżyska Kamiennej

Organizatorem Uroczystości było Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt” oraz Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przy udziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Miasta i Gminy: Starachowice, Wąchock, Bodzentyn, Suchedniów, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, Parku Kultury w Starachowicach, Jednostki Strzeleckiej ze Skarżyska – Kamiennej.

Wsparcia finansowego udzieliły: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Urząd Marszałkowski woj. Świętokrzyskiego, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura Kielce.

Poczet Sztandarowy Zarządu Głównego ŚZŻAK tradycyjnie wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”.

Prezes Okręgu ŚZŻAK

Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich

ArmiiKrajowej „Ponury”-„Nurt”

hm. Rafał Obarzanek

 

Źródło foto:  Policja Świętokrzyska oraz 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej , Pan Janusz Skibiński

LŻ/SK

20200913 1825351

IMG 20200913 192725 699

20200914 180007

20200914 180600

20200913 182413

20200914 175305

© 2023, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe