Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej z dn. 25 czerwca br., w ramach konkursu ofert na wykonanie Zadania Publicznego „Wdzięczni Bohaterom - Powstańcom Warszawskim" Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej otrzymał dotację na zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży w wieku szkolnym z wiedzy na temat Armii Krajowej oraz przebiegu Powstania Warszawskiego oraz wznowienie wydawania „Biuletynu Informacyjnego", które ze względów finansowych musieliśmy zawiesić z dniem 30 kwietnia br.

Kolejny numer „Biuletynu Informacyjnego", którego cześć historyczna poświęcona będzie wydarzeniom poprzedzającym wybuch Powstania ukaże się pod koniec tego miesiąca.

                                                                                                                        Rzecznik Prasowy ŚZŻAK

                                                                                                                             Tadeusz Filipkowski

28 czerwca 2019 r. odbyło się 5. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK obecnej kadencji.

Na początku zebrania została rozpatrzona sprawa nadania tytułu Członka Honorowego Okręgu Warszawa Wschód ŚZŻAK pani Zofii Klepackiej:

 • przekazano informacje o rozmowach prowadzonych przed nadaniem tytułu przez członków Prezydium ZG ŚZŻAK z Prezesem Okręgu Warszawa Wschód Mirosławem Widlickim informujących, że jest to niezgodne ze Statutem
 • odczytano listy Prezesów Okręgów ŚZŻAK w Tarnowie i Zielonej Górze o niedpouszczalności postępowania przy nadaniu tytułu
 • odczytano wypowiedź Prezesa Okręgu Warszawa Wschód zamieszczoną w portalu niezależna.pl  Ja się nawet wstydzę dzisiaj przyznać, że należę do Światowego Związku Żołnierzy AK
 • przekazano informację o podejmowanych, ale nieskutecznych próbach rozmowy z Prezesem Okręgu Warszawa Wschód
 • zgodnie z § 28 pkt 13 Statutu podjęto uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Okręgu za dokonanie czynu niezgodnego ze Statutem: § 26 pkt 11 i § 35 pkt 9, który przyniósł szkodę interesom Związku oraz zobowiązującą Prezydium Zarządu Głównego do złożenia wniosku do Głównego Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w prawach członka ŚZŻAK § 31 pkt 2. 3) (23 głosy za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący ).

W następnej kolejności zostały przedstawione informacje:

 • O sytuacji finansowej Związku.
 • O sposobach pozyskiwania pomocy finansowej na działalność statutową.

:oraz przeprowadzono dyskusję w tym zakresie.

W kolejnej części posiedzenia zostały przedstawione dwa referaty:

 • Jerzy Grzywacz - prezes Okresu Pomorskiego ŚZŻAK i Marek Cieciura - wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK: Upamiętnianie Armii Krajowej i jej żołnierzy w Okręgu Pomorskim ŚZŻAK - prezentacja
 • Marek Cieciura - wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK: Ewidencja grobów żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów - prezentacja, opracowane oprogramowanie, dokumenty dotyczące ewidencji

W końcowej części posiedzenia:

 • podjęto uchwałę w sprawie konieczności wykonywania ustalonych zadań przez Prezesów Okręgów
 • podjęto uchwałę w sprawie reakcji na informacje szkalujące ŚZŻAK, a w szczególności kwestionujące członkostwo w nim byłych żołnierzy Armii Krajowej,
 • wysłuchano informacji przedstawicieli Okręgów ŚZŻAK o działalności na swoich terenach

Na zakończenie Zebrania, w nawiązaniu do jednego z wystąpień, przekazano informację, że na polecenie Prezesa Żukowskiego uprawniona osoba z ŚZŻAK zgłosiła do lPN zapotrzebowanie na przejrzenie wszvstkich akt dotyczących Prezesa, które dostępne są w IPN. Nie znaleziono w nich jakichkolwiek dowodów na pełnienie przez Prezesa roli TW.

Fot. A.M. Nowacka-Brysiak

1a

6 a

4 a

3 a

2 a

5 a

 

© 2021, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe