11 września br. Skarbnik ZG Maciej Jarosiński wziął udział w uroczystym ślubowaniu nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Uroczystość odbyła się w Muzeum Katyńskim w Warszawie. Ślubowanie złożyło 84 funkcjonariuszy, a okolicznościowe przemówienie do zebranych wygłosili: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz kierownik Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego Sławomir Frątczak.

Na zakończenie w lapidarium upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej zostały złożone kwiaty.

Więcej informacji

S.K

 

W dniu 11 września br. Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Staży Miejskiej.

Podczas uroczystości przy ul. Sołtyka w Warszawie, 37 nowo przyjętych strażników złożyło ślubowanie, 153 funkcjonariuszy awansowano, a 38 otrzymało wyróżnienia.

Honorowe odznaczenia otrzymali również: prof. dr. hab. Leszkowi Żukowskiemu - Prezesowi Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, płk. Eugeniuszowi Tyrajskiemu - Wiceprezesowi Związku Powstańców Warszawskich, oraz Zbigniewowi Galperynowi - Wiceprezesowi Związku Powstańców Warszawskich.

Zwieńczeniem uroczystości był pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej oraz występ prezentujący elementy samoobrony i techniki interwencyjnej.

S.K

Więcej informacji

9 września br. jak co roku w drugą niedzielę września wyruszyła z Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pielgrzymka Kombatantów na Jasną Górę. W tym roku była to już 47. Pielgrzymka, a uczestniczyli w niej członkowie władz ŚZŻAK, Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, członkowie z Okręgów: Warszawa, Warszawa-Wschód, Radom, „Jodła” wraz z Rodzinami oraz młodzież z LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach wraz ze sztandarem.

Na miejscu w Częstochowie u stóp Jasnogórskiej Pani, przywitali nas przedstawiciele Zarządu Okręgu Częstochowa ŚZŻAK oraz kombatanci z całej Polski. Nie zabrakło sympatyków Armii Krajowej oraz licznie zgromadzonej młodzieży i harcerzy dających wyraz kultywowania pamięci o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym przez młode pokolenie. W sumie kilkaset osób oraz przeszło 10 pocztów sztandarowych.

Msza Święta na Błoniach rozpoczęła się o godz. 11.00 pielgrzymów powitał o. Jan Zinówko. Mszy Świętej przewodniczył ks. kmdr Janusz Bąk, delegat Biskupa Polowego ds. kombatantów, weteranów wojennych, kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Eucharystię koncelebrowali m.in.: ks. hm. Robert Mogiełka, naczelny kapelan Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej; ks. Paweł Michalewski, komendant pielgrzymki harcerskiej i ks. prał. Jan Szkoc, kapelan Okręgu Śląsk ŚZŻAK.

W imieniu organizatorów podziękowanie żołnierza AK Sławomira Pocztarskiego - Prezesa Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego odczytał Wiceprezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, członek Prezydium ZG ŚZŻAK Mirosław Chada.

Po Mszy Świętej w asyście  Związku Strzeleckiego „Strzelcy Rzeczypospolitej” delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed Pomnikiem św. Jana Pawła II.

Tradycyjnie na zakończenie każdy z pielgrzymów mógł przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej złożyć intencje z którymi przybył do Częstochowy.

Organizatorem tegorocznej Pielgrzymki z Warszawy był Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej we współpracy z Zarządem Okręgu Częstochowa ŚZŻAK. Natomiast „Dar Ołtarza” przekazała Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego.

Poczet Sztandarowy ŚZŻAK wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”.

Tegoroczna Msza Święta odbyła się również w intencji 36. Pielgrzymki Harcerskiej ZHR

Mimo, że z roku na rok uczestników Pielgrzymki żołnierzy AK jest coraz mniej, to i tak wyrazy uznania za przybycie należą się Koleżankom i Kolegom z całej Polski, pocztom sztandarowym oraz licznie zgromadzonej młodzieży.

Więcej informacji

S.K

fot. S.K

DSC 0068

DSC 0013

DSC 0063

DSC 0114

DSC 0019

DSC 0112

DSC 0144

DSC 0146

DSC 0150

 

7 września br. odbyło się 2. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK obecnej kadencji.

Zebranie rozpoczęto od wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” za wspieranie działań naszego Związku. Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura przybliżył zebranym postacie i zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyróżnionych osób. Z rąk Wiceprezesa ZG Jerzego Żelaśkiewicza odznaczenie otrzymali: płk Roman Januszewski - zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa, płk Krzysztof Kseń - Szef Logistyki, zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa, ppłk Magdalena Otocka-Szwed - Szef Wydziału Współpracy z Administracją Państwową w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, prof. Tadeusz Wolsza - Przewodniczący Rady Programowej „Biuletynu Informacyjnego”.

Po części uroczystej tradycyjnie przystąpiono do omawiania spraw istotnych dla działalności naszego Związku m.in.: wysłuchano sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego oraz informacji o ustanowieniu nowej wewnętrznej Odznaki „Kolumbowie rocznik 20”, a także podjęto uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu w Okręgu Łódź i Radom celem wyboru władz w tych Okręgach. Podjęto także decyzję dotyczącą władz w Okręgu Kielce ustalając, że Prezesem Zarządu Okręgu jest Kol. Alina Szwach oraz w sprawie reakcji na potencjalne uczestnictwo członków ŚZŻAK w audycjach w środkach masowego przekazu oraz udzielania wywiadów szkalujących nasz Związek i jego władze.

Zebranie było również okazją, aby przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili swoje propozycje i informacje z działalności na swoim terenie.

Na zakończenie Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura przekazał informacje o stanie ilościowym członków ŚZŻAK zwracając uwagę na konieczność ich systematycznego uzupełniania.

S.K

fot. Maciej Lewandowski

DSCN9212

DSCN9223

DSCN9224

W dniach 1-2 września br. odbył się w Warszawie Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość RP, w którym uczestniczyli członkowie ŚZŻAK z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim na czele.

Zjazd odbył się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP w 100-leciu Odzyskania Niepodległości i połączony był z obchodami 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP. 

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i jej Obrońców, która została odprawiona w Katedrze Polowej WP.

Następnie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty Apel Pamięci i złożono kwiaty przez Grobem Nieznanego Żołnierza oraz Pomnikiem Marszałka.

Ważnym momentem uroczystości na Placu było przekazanie przez kombatantów młodemu pokoleniu testamentu II RP.

Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów reprezentujących rodzaje sił zbrojnych RP, a także Policję, Straż Graniczną oraz Państwową Straż Pożarną.

Zwieńczeniem pierwszego dnia była uroczysta kolacja w Centrum Konferencyjnym MON wydana przez Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Drugi dzień Światowego Zjazdu Weteranów Walk o Niepodległość RP rozpoczęła Msza Święta w kwaterze Żołnierzy Września 1939 r. na warszawskich Powązkach.

Następnie przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej przy Placu Grunwaldzkim zostały złożone wieńce.

Na zakończenie dwudniowych obchodów odbyła się uroczystość w Teatrze Polskim, podczas której Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Jóżef Kasprzyk wręczył m.in. Prezesowi ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszkowi Żukowskiemu Medal "Pro Bono Poloniae". Medal ten został ustanowiony z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zwieńczeniem uroczystości w teatrze był koncert galowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Organizatorem uroczystości był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Poczet sztandarowy ZG ŚZŻAK tradycyjnie wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”.

S.K

fot. A.M Nowacka-Brysiak

DSC 0022

DSC 0061

DSC 0071

DSC 0192

DSC 0207

DSC 0248

DSC 0268

DSC 0420

DSC 0409

DSC 0486

DSC 0504

DSC 0553

DSC 0577

DSC 0605

© 2019, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe