Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

14 lutego br. w całym Kraju odbyły się uroczystości z okazji 78. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 77. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej.

Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie w asyście pocztów sztandarowych i Kompani Honorowej WP przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

List Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek do uczestników uroczystości odczytała Agnieszka Kaczmarska – Szefowa Kancelarii Sejmu RP. Listy okolicznościowe skierowali również: premier Mateusz Morawiecki oraz minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Natomiast przemówienia  wygłosili: Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki, Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Tadeusz Filipkowski - członek Prezydium ZG ŚZŻAK, Rzecznik Prasowy ŚZŻAK.

Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze. W imieniu Zarządu Głównego ŚZŻAK wieniec składali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz członek Prezydium ZG, Rzecznik Prasowy Tadeusz Filipkowski.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele parlamentu oraz władz samorządowych, wojsko, a także mieszkańcy Warszawy.

Organizatorem uroczystości był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

S.K

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0004

DSC 0012

DSC 0014

DSC 0015

DSC 0027

DSC 0044

DSC 0061

DSC 0081

DSC 0110

Rachunek wdzięczności PGNiG realizowany jest przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w ramach programu Rozgrzewamy Polskie Serca

Celem Rachunku Wdzięczności PGNiG jest przypominanie o ważnych wydarzeniach z historii naszego kraju, przybliżanie życiorysów bohaterów i propagowanie postaw patriotycznych.

W 2016 roku program otrzymał prestiżową nagrodę Strażnik Pamięci

Dzięki tej inicjatywie PGNiG zdobyło główną nagrodę Bohaterom 2019 im. Powstańców Warszawskich w kategorii „firma”. 

W tym roku Fundacja PGNiG rozszerzyła pomoc w zakresie opłat rachunków za gaz . Nowy projekt umożliwia korzystanie z „Rachunku Wdzięczności PGNiG” nie tylko Powstańcom Warszawskim, ale również żołnierzom września 1939 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod odnośnikami umieszczonymi powyżej.

 

28 stycznia 2020 roku do 8 Okręgów ŚZŻAK oraz 2 innych osób z wprowadzeniem Teresy Piwnik zostały rozesłane pocztą elektroniczną dwa dokumenty:

  1. List otwarty Prezesów 3 Kół Okręgu Kielce
  2. Uprawomocnione Postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie o uchyleniu uchwały Zarządu Głównego (w sprawie jej członkostwa w ŚZŻAK).

We wprowadzeniu podane są cztery nieprawdziwe informacje:

  1. Akceptacja przez Zarządu Główny uchwał Zarządu Okręgu w Kielcach o rozwiązaniu trzech największych Kół – sprawa nie była rozpatrywana przez Zarząd Główny
  2. Określenie Zarządu Okręgu w Kielcach jako władz „samozwańczych” – Zarząd w Kielcach został wybrany na Zjeździe Okręgu w dniu 23.06.2018 r. zgodnie ze Statutem, w obecności przedstawicieli Zarządu Głównego, potwierdzają to opinie i uchwały Zarządu Głównego 14/2018 i Głównej Komisji Rewizyjnej 2/2019 – tego właśnie faktu Teresa Piwnik nie chce przyjąć do wiadomości
  3. Władze Okręgu, z którymi współpracują w/w 3 Koła, nie są prawomocne - zostały wybrane podczas Zjazdu w dniu 09.06.2018 r. przeprowadzonego niezgodnie ze Statutem.
  4. Teresa Piwnik nie pełni funkcji Wiceprezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Kielcach – została bowiem wybrana na powyżej wymienionym Zjeździe, przeprowadzonym niezgodnie ze Statutem.

Na dodatek korespondencja została wysłana ze skrzynki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (sugerującej władze Okręgu Kielce) do używania której Teresa Piwnik nie ma żadnego prawa.
Załączone Postanowienie Sądu dotyczy osobistych spraw Teresy Piwnik i nie ma powodu ich rozpowszechniania. W szczególności dotyczą one stwierdzenia członkostwa w ŚZŻAK.
Komentarze do dokumentów załączonych do wprowadzenia:

Przy okazji informujemy, że Teresa Piwnik napisała wcześniej lub podpisała kilka podobnych dokumentów rozesłanych w analogiczny sposób, atakujących w szczególności centralne Władze Związku, łącznie z Prezesem:

  • List otwarty do Członków ŚZŻAK z 15.10.2019 r.
  • list adresowany do Prezesa ZG z dnia 21.11.2019 r.

Pierwszy z dokumentów nie został przysłany ani do Prezesa, ani do Prezydium ZG.
Z dokumentami tymi i udzielonymi odpowiedziami można zapoznać się w Biurze Zarządu Głównego ŚZŻAK.
Postępowanie Teresy Piwnik spowodowało „absolutną kompromitację”, jej osoby, a nie całego Związku. Potwierdzeniem tego są oceny jej postępowania podczas Zebrania Zarządu Głównego: wysoce negatywne 50 % i negatywne 19 % (głosowało 26 członków ZG).
Działania te są wysoce szkodliwe, podrywają pozycję i dorobek Związku, który niedługo będzie obchodził 30. Rocznicę powstania.
Na końcu należy podkreślić, że ani Teresa Piwnik, ani pozostali 3 autorzy rozsyłanych dokumentów nie są kombatantami, tym więc bardziej nie ma żadnych podstaw do takiej „wywrotowej” działalności.
Z ogromnym żalem należy stwierdzić, iż osoby – co podkreślamy – nigdy nie będące żołnierzami AK w szeregach naszej organizacji znalazły się chyba przypadkowo, uzurpując sobie prawo do decydowania o losach Związku.
Praktycznie ich działania podrywają dobre imię najliczniejszej w Polsce niepodległościowej organizacji kombatanckiej.
Honor żołnierza polskiego był i jest dla nas najwyższym prawem. I poza nielicznymi wyjątkami wszyscy w nim działamy - tak jak w Armii Krajowej - bezinteresownie i ochotniczo.

Rzecznik Prasowy SZŻAK

ppłk Tadeusz Filipkowski

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami bezpardonowych ataków na Armię Krajową wygłaszanych przez Prezydenta Rosji.

Armia Krajowa rzekomo miała mordować Żydów i Ukraińców, stwierdzenia takie są nieudowodnione i niepoparte upublicznionymi, wiarygodnymi materiałami.

Podstawowym obowiązkiem największej ochotniczej armii świata podczas II wojny światowej była walka o odzyskanie niepodległości i suwerenności RP.

Nas, byłych żołnierzy Armii Krajowej zrzeszonych w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej pozostała przy życiu zaledwie garstka. Dochodzimy do naszych ostatnich dni i nie mamy ani sił, ani środków by podejmować dyskusję z nieuzasadnionymi atakami.

Możemy jedynie wyrazić nasze oburzenie, a polemikę z inwektywami pozostawić kompetentnym władzom Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutowi Pamięci Narodowej oraz profesjonalnym historykom.

                                                                                                             Rzecznik Prasowy ŚZŻAK

                                                                                                              ppłk Tadeusz Filipkowski

© 2022, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe