Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

 

Informujemy,

że uroczystości pogrzebowe śp. Krystyny Woysław

odbędą się w dniu 10 grudnia br. (czwartek)

i rozpoczną się Mszą Świętą o godz. 12.00 w Katedrze Polowej WP, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

 

nekrolog śp. Krystyna Woysław 2

 

 

 

 


 

wspomnienie śp. Krystyna Woysław JPG

 

Na zaproszenie Dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec” oraz Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru, Skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński uczestniczył w uroczystości wręczenia sztandaru.

Uroczystość odbyła się w dniu 4 października br. w Olsztynie na terenie koszar wojskowych.

Wydarzenie to było również okazją do uhonorowania Medalem „Pro Patria” trzech żołnierzy. W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci w walce o Niepodległość Ojczyny, z rąk Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, Medal ten otrzymał m.in. Dowódcza płk Mirosław Bryś.

Następnie Minister Jan Józef Kasprzyk oraz Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, żołnierz Armii Krajowej Jan Janusz Maksymowicz i Wiceprezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Elblągu Lidia Kusz, wręczyli pięciu żołnierzom, Krzyże za Wybitne Zasługi dla Związku i na rzecz kombatantów.

W przeddzień uroczystości odbyła się Msza Święta w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty i Opatrzności Bożej w Bartągu.

Więcej informacji i wideorelacja

MJ/SK

 IMG 20201006 141308

W dniu 2 października br. na zaproszenie Prezesa Okręgu Opole ŚZŻAK Henryka Wiernego, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński, członek Prezydium prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki oraz Prezes Okręgu Dolnośląskiego ŚZŻAK Stanisław Ułaszewski, uczestniczyli w uroczystości jubileuszu XXV-lecia powołania Opolskiego Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej połączonej z obchodami 81. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele Przemienienia Pańskiego na Osiedlu Armii Krajowej, a następnie była kontynuowana przed Pomnikiem Środowiska Armii Krajowej przy Placu Kościelnym, gdzie po okolicznościowych przemówieniach odczytano Apel Poległych, kompania honorowa oddała salwę, a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Uroczyste  spotkanie  było  również okazją do wręczenia Medali Pamiątkowych "Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK”, które najbardziej zasłużonym osobom wręczył członek Prezydium ZG prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki, a następnie Prezes Okręgu Opole ŚZŻAK Henryk Wierny wręczył Medale Pamiątkowe Opolskiego Okręgu ŚZŻAK, a także statuetki z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym również członkom Zarządu Głównego ŚZŻAK.

MJ/SK

wideorelacja

fotorelacja 

 

OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ W KONKURSIE PROO 1A

NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ MISYJNYCH ORAZ WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE

W dniu 28 września 2020 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nastąpiło uroczyste przekazanie podpisanej w dniu 14 września br. umowy nr 1/PROO/1a/2020, na mocy której Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Zarząd Główny otrzyma środki finansowe w kwocie 550 tys. PLN wydatkowane do roku 2022, na realizację zadania w ramach Programu  Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – Priorytet 1a. – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego, edycja 2020, określonego szczegółowo we wniosku nr 22824-2.

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, budowanie kapitału ludzkiego i podnoszenie standardów pracy oraz zarządzania organizacją, a także na realizację celów statutowych organizacji.

Podpisanie umowy było zwieńczeniem dwuetapowego, otwartego konkursu skierowanego do organizacji sektora pozarządowego, w którym wzięło udział 2102 organizacje z całej Polski. Pierwszy etap obejmował przygotowanie wniosku wstępnego. Do drugiego etapu konkursu tj. przygotowania wniosku pełnego zostały zakwalifikowane najwyżej ocenione wnioski wstępne, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Ze 174 wniosków pełnych, które zostały dopuszczone do drugiego etapu, wyłoniono 83 wnioski z najwyższą oceną, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania i realizacji. Wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej został bardzo wysoko oceniony przez niezależną grupę ekspertów uzyskując prawie maksymalną ilość punktów w obu etapach konkursu. Zaplanowane we wniosku zadania będą wykonywane w latach 2020 – 2022. Wniosek wstępny i wniosek pełny w konkursie opracowały i przygotowały pracownice Biura Zarządu Głównego: Główna Księgowa i Halina Gronczewska, przy współudziale Macieja Jarosińskiego.

W uroczystym przekazaniu umowy  z ramienia Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego udział wzięli: Weronika Najda Zastępca Dyrektora, Stefan Kołucki Kierownik Biura Programów Horyzontalnych i Przemysław Zawada Opiekun Projektu.

Związek nasz reprezentowała Hanna Stadnik pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Głównego, Maciej Jarosiński skarbnik i Halina Gronczewska.

Informacje o udziale Związku w konkursie i uzyskanej dotacji pozwalającej na efektywniejszą realizację zaplanowanych działań w najbliższych latach, zostały przekazane prezesom Okręgów ŚZŻAK na plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego, które odbyło się w dniu 18 września br.

MJ/HG/SK

fot. Barbara Lewandowska 

 

20200928151750 509A3398 01

20200928152105 509A3408 01

20200928152038 509A3405 01

© 2024, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe