Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

 1200 SZZAK n Jan Gorski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 października 2022 r., w wieku 100 lat, odszedł na „Wieczną Wartę”

płk lek. med. Jan Górski ps. „Rzędzian”

żołnierz Armii Krajowej.

We wrześniu 1942 r. zaprzysiężony do ZWZ-AK, rozpoczął pracę konspiracyjną pełniąc funkcję łącznika między szefem referatu II, a komendą obwodu Opatów i komendami poszczególnych rejonów. Następnie skierowany do podobwodu Ćmielów, a w styczniu 1944 r. do oddziału dywersyjnego Komendy Obwodu Opatów „Barwy Białe” pełniąc funkcję dowódcy drużyny. Po koncentracji oddziałów w sierpniu 1944 r. awansował na stopień plutonowego podchorążego i objął funkcję zastępcy dowódcy Plutonu V Kompanii, a następnie dowódcy plutonu i na tej funkcji pozostał do demobilizacji jednostki. Szlak bojowy w partyzantce zakończył jako dowódca jednego z plutonów w V kompanii 2 Pułku Piechoty Legionowej.

3 września 2022 roku odbyły się uroczystości z okazji 78.rocznicy bitwy oddziałów Armii Krajowej pod Pecynką w ramach operacji „Burza” w Puszczy Białej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą Polową. Następnie odśpiewano Hymn Narodowy, wręczono odznaczenia i dyplomy zasłużonym dla ŚZŻAK. Złożono wieńce i zapalono znicze pod Pomnikiem Poległych w Bitwie pod Pecynką.

1200 SZZAK komunikat

Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej informuje, że z dniem 23 sierpnia 2022 roku zmianie uległ wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dotyczący Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, a tym samym zmianie uległ skład Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji PPP odwołała Mirosława Chadę z funkcji Prezesa Zarządu Fundacji. W to miejsce powołała dwóch Członków Zarządu Fundacji – Jacka Taylora i Piotra Paprockiego.

2022 08 20 00 naglowek

Złożeniem wieńców przez przedstawicieli władz i kombatantów uczciliśmy w sobotę 78. rocznicę zdobycia przez Powstańców gmachu warszawskiej Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Zajęcie PAST-y było jednym z największych sukcesów militarnych Powstania Warszawskiego.

Historię budynku oraz jego znaczenie w czasie walk przypomniał p.o. prezesa Ogólnokrajowego Środowiska Batalionu AK „Kiliński” Jacek Łapko. Podkreślił, że od początku Powstania Warszawskiego miała dla Niemców kluczowe znaczenie dla zachowania częściowej kontroli nad tą częścią miasta.

„PAST-a raziła całe północne Śródmieście. Wśród niskiej zabudowy strzelcy niemieccy z jej wieży strzelali do wszystkich, nie tylko do żołnierzy, również ludności cywilnej. PAST-a była więc punktem niezwykle ważnym. Dlatego dowództwo zgodziło się ostatecznie na jej podpalenie” – powiedział Jacek Łapko.

Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Teresa Stanek „Mitsuko” odznaczyła dwójkę uczestników walk o PAST-ę Odznaką Pamiątkową „Kolumbowie rocznik 20”, która została ustanowiona w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości dla uhonorowania najmłodszego pokolenia żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Odznaczeni zostali sanitariuszka „Kilińskiego” Krystyna Sierpińska „Marzenka” oraz Zbigniew Raczkowski, służący w kwatermistrzostwie batalionu. „Stoimy przed bohaterami, którzy zdobyli ten budynek” – powiedziała „Mitsuko”. Zaapelowała również o lepsze upamiętnienie innego ważnego miejsca walk powstańczych – „Małej Pasty” przy ulicy Pięknej, która została zdobyta 22 sierpnia 1944 r. Zwróciła się do obecnych na uroczystości harcerzy o zaopiekowanie się tym miejscem.

© 2024, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe