21 kwietnia br. na terenie Puszczy Kampinoskiej odbył się Rajd Powstania Styczniowego do Górek Kampinoskich gdzie wiosną 1863 roku dokonano stracenia bohaterów. Uczestnicy tym samym oddali hołd poległym powstańcom styczniowym.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji poległych i straconych powstańców, następnie odbył się Apel Pamięci pod Sosną Powstańczą oraz  wystąpienia gości.

Zwieńczeniem uroczystości był piknik wojskowy.

Uroczystość obyła się pod Patronatem Honorowym: Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podczas uroczystości reprezentował Skarbnik Maciej Jarosiński. Tradycyjnie Poczet Zarządu Głównego ŚZŻAK wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”,

S.K

fot. Maciej Lewandowski

DSCN3166

DSCN3151

DSCN3188

DSCN3224

DSCN3171

DSCN3262

DSCN3308

Uroczystość zatytułowana "NARÓD W DRODZE DO WOLNOŚCI" odbyła się 18 kwietnia br. w Muzie pod patronatem ZG ŚZŻAK, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, J.E. ks. Biskupa Sosnowieckiego, Marszałka Województwa Śląskiego, IPN Oddział Katowice, Śląskiego Kurator Oświaty, Prezydenta Sosnowca.

Młodzież sosnowieckich szkół działająca w Szkolnych Klubach Historycznych im. Armii Krajowej, ich nauczyciele i rodzice włączyli się we wspólne świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, by przez muzykę, taniec, teatr i słowo zaszczepiać w młodych miłość do Ojczyzny. Świętowaniu towarzyszyły wystawy, kiermasz książek i uczniowskich prac. Wśród występujących nie mogło zabraknąć Chóru Jubileuszowego Diecezji Sosnowieckiej, powołanego w ubiegłym roku przy Wydziale Katechetycznym

Gośćmi specjalnymi byli żołnierze AK, 97 letni - kpt. Aleksander Tarnawski ,,UPŁAZ”, ostatni żyjący "Cichociemny", 94 letni mjr Henryk Czerwiński ,,CZART” i 94 letni kpt. Mieczysław Piszczek ,,OSET”

Po zakończeniu części artystycznej, odbyło się powołanie 5 nowych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej.

Przedstawiciele ZG ŚZŻAK Wiceprezes Marek Cieciura, Skarbnik Maciej Jarosiński oraz Przewodniczący ds. Młodzieży Mirosław Chada wręczyli Dyrektorom szkół Akty powołania, zestawy książek o tematyce AK oraz odznaki Szkolnych Klubów Historycznych AK.

Już dwanaście Szkolnych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej funkcjonuje na terenie Sosnowca. To największa liczba w Polsce. Do Szkoły Podstawowej nr 35 w Porąbce, Szkoły Podstawowej nr.6 z oddziałami Gimnazjum nr 16, Szkoły Podstawowej nr 3, VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 15, VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka dołączyły, Szkoła Podstawowa nr.21, Szkoła Podstawowa nr.32 z oddziałami Gimnazjum nr.5, Szkoła Podstawowa nr.16, Szkoła Podstawowanr.13, Szkoła Podstawowanr.36.

Jestem dumny z tak wspaniałej młodzieży, ich wychowawców, mówił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Dziękuje też rodzicom, że tak potraficie wychować wspaniałą sosnowiecką młodzież – dodał.

Koordynatorem Uroczystości była Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.10 mgr. Małgorzata Wierzbicka.

                                                                                                   Jan Musiał - Wiceprezes Okręgu Śląsk ŚZŻAK

fot. Jarosław Czobaszek

S.K

1

3

7a

5

4

6

7

3a

W dniu 19 kwietnia br. Sekretarz ZG ŚZŻAK Ryszard Dorf wziął udział w uroczystości z okazji Święta Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Program obchodów rozpoczął się Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP, którą celebrował Biskup Polowy WP Józef Guzdek. Następnie uroczystość przeniosła się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie w asyście Kompani Honorowej WP m.in. uhonorowani zostali żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej odznaczeniami resortowymi.

Uroczystość Święta Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Więcej informacji

Życzenia dla Dowództwa Garnizonu Warszawa

S.K

18 kwietnia 2018 r. zgodnie ze Statutem na pierwszym posiedzeniu (kadencja 2018-2021) członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej ukonstytuowali się.

Przewodniczącym GKR został wybrany Piotr Kosowicz, zaś funkcje Wiceprzewodniczących powierzono: Annie Wadas oraz Tadeuszowi Treli. Natomiast na funkcję Sekretarza została wybrana Jolanta Zakrzewska-Sosińska.

S.K

16 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium ZG w kadencji 2018-2021 podczas, którego zgodnie ze Statutem członkowie Prezydium ZG ukonstytuowali się.

Wiceprezesami Zarządu Głównego ŚZŻAK zostali: Marek Cieciura, Hanna Stadnik oraz Jerzy Żelaśkiewicz.

Podobnie jak w poprzedniej kadencji funkcję Skarbnika powierzono Maciejowi Jarosińskiemu, a funkcję Sekretarza Ryszardowi Dorfowi.

Podczas tego posiedzenia zostały również rozdzielone obowiązki dla poszczególnych członków Prezydium.

Ustalono także, że Rzecznikiem Prasowym będzie dalej Tadeusz Filipkowski, a Przewodniczącym Komisji ds. Młodzieży zostanie w tej kadencji Mirosław Chada.

S.K

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe