Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

20 grudnia 2018 roku w budynku PAST-y w siedzibie Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego - FPPP, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, połączone z nadaniem sali konferencyjnej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd FPPP: Prezesa por. Sławomira Pocztarskiego ps. "Bóbr" i Wiceprezesa Mirosława Chadę.

Spotkanie otworzył prof. Marek Cieciura – Wiceprezes ZG, Przewodniczący Rady FPPP, witając uczestników i uzasadniając nadanie sali Fundacji PPP imienia Marszałka.

Do powitania i podkreślenia roli Marszałka dołączył się Prezes ŚZŻAK mjr prof. Leszek Żukowski ps. „Antek”.

Nadanie sali konferencyjnej Fundacji PPP imienia Marszałka nastąpiło przez odsłonięcie posążka Marszałka. Uczynili to Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła i Dowódca Garnizonu Warszawskiego gen. bryg. Robert Głąb oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - ŚZŻAK mjr prof. Leszek Żukowski i Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Członkowie kapituły odznaki „Kolumbowie Rocznik 1920” Teresa Stanek i Sławomir Pocztarski odznaczyli Prezesa ŚZŻAK odznaką nr 1.

Prezes ŚZŻAK odznaczył Jana Ołdakowskiego - Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Medalem Pamiątkowym "Za Zasługi dla ŚZŻAK", nadanym w rocznicę zdobycia budynku PAST-y 20 sierpnia tego roku.

W dalszej kolejności zabrali głos m. in.: Albert Stankowski – Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, gen. Robert Głąb oraz Teresa Stanek - Prezes Ogólnopolskiego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu "Jodła" ŚZŻAK.

W spotkaniu oprócz wcześniej wymienionych brali udział: Wiesław Witek - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego m. st. Warszawy, ppłk prof. Jerzy Majkowski - Prezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK oraz członkowie Prezydium ZG ŚZŻAK i członkowie Rady FPPP.

Na zakończenie części oficjalnej ksiądz kmdr Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK, przedstawiciel Ordynariatu Polowego WP, odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatek i uczestników spotkania, po czym wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia.

W dalszej części spotkania kolędował zespół Środowiska "Żywiciel".

Na zakończenie uroczystości została udostępniona księga pamiątkowa oraz zostały wręczone upominki mikołajkowe.

MC/SK

1

              fot. Mirosław Chada - FPPP

2 U

             fot. Rafał Motyl - Urząd m.st. Warszawy

3

              fot. Mirosław Chada - FPPP

IMG 1533

              fot. Mirosław Chada - FPPP

4

              fot. Mirosław Chada - FPPP

5

              fot. Mirosław Chada - FPPP

7 U

              fot. Rafał Motyl - Urząd m.st. Warszawy

6

              fot. Mirosław Chada - FPPP

W dniu 14 grudnia br. odbyło się 3. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK tej kadencji.

Zebranie rozpoczęto od wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK”, Pani dr Ewie Herman – lekarzowi medycyny, która otacza szczególną opieką członków ŚZŻAK.

Po części uroczystej, tradycyjnie omawiano sprawy istotne dla działalności naszego Związku m. in.: przyjęto preliminarz na 2019 r., podjęto decyzję o rozwiązaniu Okręgu Częstochowa ze względu na niemożliwość jego dalszego działania, a następnie włączenia go jako Koło do Okręgu Śląsk ŚZŻAK, przedstawiono informacje o Zjazdach w Okręgach: Bydgoszcz, Łódź, Radom i Zielona Góra. Dużo czasu poświęcono również na omówienie sprawy Okręgu Kielce.

Przedstawiciele z Muzeum Armii Krajowej poinformowali zebranych o tworzeniu bazy zawierającej ewidencję żołnierzy Armii Krajowej, a Pani dr Halina Postek z Muzeum Getta Warszawskiego o poszukiwaniu żołnierzy Armii Krajowej, którzy udzielali pomocy Żydom podczas II wojny światowej. Przedstawiciele obu instytucji zwrócili się do naszego Związku  z prośbą o pomoc przy realizacji obu projektów.

Zebranie kwartalne było również okazją, aby przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili informacje z działalności na swoim terenie.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne, które zainaugurował ks. kmdr Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK, przedstawiciel Ordynariatu Polowego WP, który odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatek i uczestników spotkania, a także przekazał wspólnie z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim serdeczne życzenia, po czym wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia.

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0011

1

DSC 0090

 6

5

DSC 0132

DSC 0135

DSC 0153

12 grubrnia br. odbyło się 7. Zebranie Prezydium ZG ŚZŻAK w tej kadencji. W związku ze złożoną 7 grudnia 2018 roku rezygnacją z członkostwa w ŚZŻAK przez Sekretarza Ryszarda Dorfa, podczas posiedzenia dokonano następujących zmian:

  • Mieczysława Szostka - zastępcę członka Prezydium, powołano na członka Prezydium, na zwolnione miejsce
  • Mieczysławowi Chadzie - członkowi Prezydium, powierzono funkcję Sekretarza, odwołując Go równocześnie z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży
  • Wiesławowi J. Wysockiemu - członkowi Prezydium, powierzono funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży 

2 grudnia br. na zaproszenie Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej.

Uroczystość poprzedziła dzień wcześniej Msza Święta w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie.

W uroczystej przysiędze uczestniczyli również kombatanci z Okręgu Małopolska ŚZŻAK.

Więcej informacji

S.K

© 2020, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe