Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

W dniu 29 czerwca br. na Politechnice Warszawskiej, członek Prezydium ZG, Rzecznik Prasowy ŚZŻAK Tadeusz Filipkowski uczestniczył w odsłonięciu tablicy upamiętniającej powołanie Związku Sybiraków.

To właśnie 90. lat temu na Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej z inicjatywy zesłańców na Sybir i żołnierzy 5 Dywizji Syberyjskiej odbył się założycielski Zjazd Związku Sybiraków, w którym uczestniczył m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, a Marszałek Józef Piłsudski został członkiem honorowym z legitymacją Nr 1.

Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych.

List do zgromadzonych skierowała Prezydent RP Andrzej Duda oraz Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, a okolicznościowe przemówienia wygłosili: Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W uroczystości licznie uczestniczyli m.in. przedstawiciele: władz RP, środowisk kombatanckich oraz duchowieństwa.  

S.K

Uroczystość rocznicowa na Politechnice Warszawskiej

fot. Maciej Lewandowski

DSCN4764

DSCN4773

DSCN4782

DSCN4781

29 czerwca br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odbyła się promocja oficerska Służby Więziennej połączona z Centralnymi Obchodami Święta Służby Więziennej.

Okolicznościowe przemówienie wygłosili: Prezydent RP Andrzej Duda, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Obchody poprzedziła Msza Święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Warszawie, którą odprawił bp. Zbigniew Zieliński.

W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzenie przedstawiciele władz państwowych, służb mundurowych, funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z Rodzinami. Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej reprezentował Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Zwieńczeniem była uroczysta defilada pododdziałów Służby Więziennej.

S.K

Więcej informacji i zdjęcia

W dniu 27 czerwca br. odbyło 1. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK kadencji 2018-2021.

Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali wydruki wszystkich materiałów, które dotyczą szkalowania członków władz ŚZŻAK w różnorodnych środkach masowego przekazu i są opublikowane w portalu internetowym ŚZŻAK.

W pierwszej kolejności rozpatrzono sprawę szkalowania Władz ŚZŻAK. Po wprowadzeniu dokonanym przez Prezesa ZG prof. Leszka Żukowskiego, burzliwej i długiej dyskusji członkowie Zarządu Głównego podjęli dwie wiążące uchwały:

- Uchwała Nr 1/2018 - w sprawie szkalowania członków Prezydium ZG w artykule opublikowanym w Tygodniku „Do Rzeczy”, otrzymanym piśmie oraz w informacjach przedstawionych w programach telewizyjnych i radiowych

- Uchwała Nr 2/2018 - w sprawie udzielenia zaufania członkom Prezydium ZG szkalowanym w artykule opublikowanym w Tygodniku „Do Rzeczy”, otrzymanym piśmie oraz w informacjach przedstawionych w programach telewizyjnych i radiowych.

Należy podkreślić, że zgodnie ze Statutem ŚZŻAK Zarząd Główny, w którego skład wchodzi, Prezes ZG, Prezydium ZG oraz Prezesi 34 Zarządów Okręgów kieruje całą bieżącą działalnością Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.

W następnej kolejności przedstawiono informacje dotyczące sytuacji jaka panuje w Okręgach: Kielce, Łódź i Radom ŚZŻAK. Po wymianie poglądów, Zarząd Główny ŚZŻAK podjął stosowne uchwały określające sposób rozwiązania zaistniałych problemów.  

Na zakończenie posiedzenia rozpatrzono sprawy różne i zgłoszone wnioski.

M.C/S.K

W  dniach 21-25 czerwca br. w Ośrodku Kuklówka Conference w Radziejowicach odbył się XXXIII międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, zaprzyjaźnionej organizacji kombatanckiej.

Należy podkreślić, że wśród członków Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej większość jest również członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Zarząd Główny ŚZŻAK podczas Zjazdu reprezentowali: Wiceprezes ZG Hanna Stadnik, Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Marek Cieciura poinformował, że na tablicy pamięci Łagierników - Żołnierzy Armii Krajowej umieszczonej w kościele Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ul. Kaliskiego 49 od roku umieszczona jest tabliczka z kodem QR. Jej zawartość była odczytywana 580 razy, a 106 uczestników "Patriotycznej Gry Komunikacyjnej" udzieliło odpowiedzi na pytania dotyczące upamiętnianych wydarzeń. Przekazał także informację, że w przygotowaniu są edukacyjne gry turystyczne: Poznajemy Lidę i Poznajemy Wilno w których są przekazywane także informacje o Armii Krajowej oraz poprosił o udział w ich projektowaniu.

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Dodatkowe informacje

S.K

fot. Tomasz Troszczyński

 

Zjazd Łagierników

XXXIII 2018 8988 resize (003)

XXXIII 2018 8991 resize (003)

XXXIII 2018 9006 resize (003)

W dniu 21 czerwca br. została odsłonięta tabliczka z kodem QR przy wejściu do budynku Muzeum Więzienia Pawiak .

Przybyłych gości w imieniu Dyrektora Muzeum Niepodległości dr Tadeusza Skoczka powitała Joanna Gierczyńska kierownik Muzeum Więzienia Pawiak.

Następnie kilka słów do zebranych skierowali: Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski, a Wiceprezes ZG ŚZŻAK prof. Marek Cieciura scharakteryzował prowadzone od trzech lat upamiętnianie żołnierzy AK z wykorzystaniem tabliczek z kodami QR.  Poinformował zebranych, że strona internetowa o Więzieniu Pawiak została udostępniona ponad 2 lata temu i od tego czasu była odczytywana 492 razy. Dodał, że Muzeum Więzienia Pawiak jest włączone do Patriotycznej Gry Komunikacyjnej, w ramach zakończonej w ubiegłym roku II edycji 93 razy były udzielane odpowiedzi na pytania testowe,  a w ramach III edycji, trwającej od 15 kwietnia - 5 razy.

W uroczystym przymocowaniu tabliczki z kodem QR uczestniczyli również: Maciej Jarosiński – Skarbnik ŚZŻAK, Ryszard Dorf – Sekretarz ŚZŻAK, Mirosław Chada – członek Prezydium ZG ŚZŻAK, Sławomir Pocztarski – Prezes Zarządu Fundacji PPP, Zbigniew Czaplicki – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ppłk Magdalena Otocka-Szwed – przedstawiciel Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, płk Adam Gwiazdowicz – przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sierżant sztabowy Karol Woldan – Biuro Historii i Tradycji Policji KG, oraz byli więźniowie Pawiaka: Stanisław Zalewski, Leszek Zabłocki, Tadeusz Horwat były więzień KL Ravensbruck oraz Włodzimierz Orlikowski – Prezes Fundacji Historia zza Krat - Ocalić od Zapomnienia.

Po umocowaniu tabliczki złożono kwiaty pod Drzewem Pamięci.

Na zakończenie uroczystości podziękowanie złożył Dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek.

S.K

fot. Maciej Lewandowski

DSCN4716

DSCN4723

DSCN4724

DSCN4741

DSCN4749

DSCN4751

DSCN4753

DSCN4760

© 2019, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe