W dniu 13 kwietnia br. członkowie Prezydium ZG Marek Cieciura i Maciej Jarosiński uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej oficerów poległych w boju i zamordowanych na wschodzie. Uroczystość odbyła się przy „Dębach Pamięci” posadzonych w ramach ogólnopolskiego projektu „Katyń … ocalić od zapomnienia” na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Podczas uroczystości młodzież zaprezentowała uroczystą akademię „W służbie Polsce i Narodowi Polskiemu”, odczytany został Apel Pamięci i złożono kwiaty.

S.K

Więcej informacji

fot. Barbara Lewandowska

DSCN2782

DSCN2808

DSCN2821

DSCN2870

DSCN2877

DSCN2966

DSCN2888

DSCN2937

W dniu 11 kwietnia br. członek Prezydium ZG Maciej Jarosiński uczestniczył w uroczystych obchodach 34. rocznicy śmierci gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” – patrona 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystość odbyła się przy grobie generała na Cmentarzu na Powązkach i rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów, następnie złożono kwiaty i zapalono znicze oraz wygłoszono przemówienia okolicznościowe.

Wieczorem w Katedrze Polowej WP odbyła się Msza Święta w intencji gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”.

W uroczystości uczestniczyły również poczty sztandarowe. Poczet Zarządu Głównego ŚZŻAK wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”, natomiast Okręgu Białystok ŚZŻAK został wystawiony przez 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej.

S.K

fot. Maciej Lewandowski

DSCN2624

DSCN2660

DSCN2670

DSCN2694

DSCN2730

W dniach 9-10 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym WP Ministerstwa Obrony Narodowej odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów ŚZŻAK.

Uroczystości przedzjazdowe poprzedziła w dniu 8 kwietnia br. uroczysta Msza Święta w Katedrze Polowej WP, która była celebrowana pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka.

Zgodnie ze Statutem uprawnionych do wzięcia udziału w Zjeździe było 133 członków Związku tj. delegatów z poszczególnych Okręgów oraz członków władz centralnych. Ze względu na stan zdrowia na Zjazd przybyło I dnia 112 osób, natomiast drugiego 99 osób co oznaczało, że Zjazd posiadał zdolność do podejmowania prawnie skutecznych uchwał i przeprowadzenia wyborów organów władz statutowych.

W części sprawozdawczej przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego, a także sprawozdania poszczególnych władz naszego Związku za ostatnią kadencję. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.

W trakcie zjazdu dokonano również wyboru nowych władz.

Prezesem Zarządu Głównego ŚZŻAK został ponownie prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Członkami Prezydium ZG, według liczby otrzymanych głosów zostali: Marek Cieciura, Hanna Stadnik, Jerzy Żelaśkiewicz, Ryszard Dorf, Teresa Stanek, Maciej Jarosiński, Wiesław J. Wysocki, Tadeusz Filipkowski, Mirosław Chada, Wojciech Parzyński.

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej, według liczby otrzymanych głosów zostali: Anna Wadas, Piotr Kosowicz, Jolanta Zakrzewska- Sosińska, Tadeusz Trela, Jerzy Kruppe, Edward Kwiatkowski, Tadeusz Stański.

Członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego, według liczby otrzymanych głosów zostali: Jan Dąmbrowski, Krystyna Kulpa, Leon Kasperski, Krystyna Kodymowska, Andrzej Wojciechowski, Ryszard Brodowski, Janusz Kamocki, Henryk Józefowski, Julian Pawełek, Zbigniew Pusłowski, Jerzy Kaczkowski, Jan Rusak.

W przerwie Zjazdu nowo wybrani członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego ukonstytuowali się. Funkcję Przewodniczącego GSK będzie dalej pełnił Ryszard Brodowski, a funkcję Sekretarza powierzono Janowi Dąmbrowskiemu, który również w poprzedniej kadencji pełnił tę funkcję.

Podczas Zjazdu przyjęto również szereg uchwał i wniosków związanych z dalszą pracą organizacji. Obrady Zjazdu przebiegały w rzeczowej i poważnej atmosferze, nacechowanej troską o pozycję społeczną odchodzącego pokolenia weteranów Armii Krajowej, dalsze utrwalanie etosu walk o niepodległość i przekazywanie pojęcia służby Rzeczypospolitej dzieciom i wnukom żołnierzy.

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe