7 września br. odbyło się 2. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK obecnej kadencji.

Zebranie rozpoczęto od wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” za wspieranie działań naszego Związku. Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura przybliżył zebranym postacie i zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyróżnionych osób. Z rąk Wiceprezesa ZG Jerzego Żelaśkiewicza odznaczenie otrzymali: płk Roman Januszewski - zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa, płk Krzysztof Kseń - Szef Logistyki, zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa, ppłk Magdalena Otocka-Szwed - Szef Wydziału Współpracy z Administracją Państwową w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, prof. Tadeusz Wolsza - Przewodniczący Rady Programowej „Biuletynu Informacyjnego”.

Po części uroczystej tradycyjnie przystąpiono do omawiania spraw istotnych dla działalności naszego Związku m.in.: wysłuchano sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego oraz informacji o ustanowieniu nowej wewnętrznej Odznaki „Kolumbowie rocznik 20”, a także podjęto uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu w Okręgu Łódź i Radom celem wyboru władz w tych Okręgach. Podjęto także decyzję dotyczącą władz w Okręgu Kielce ustalając, że Prezesem Zarządu Okręgu jest Kol. Alina Szwach oraz w sprawie reakcji na potencjalne uczestnictwo członków ŚZŻAK w audycjach w środkach masowego przekazu oraz udzielania wywiadów szkalujących nasz Związek i jego władze.

Zebranie było również okazją, aby przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili swoje propozycje i informacje z działalności na swoim terenie.

Na zakończenie Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura przekazał informacje o stanie ilościowym członków ŚZŻAK zwracając uwagę na konieczność ich systematycznego uzupełniania.

S.K

fot. Maciej Lewandowski

DSCN9212

DSCN9223

DSCN9224

W dniach 1-2 września br. odbył się w Warszawie Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość RP, w którym uczestniczyli członkowie ŚZŻAK z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim na czele.

Zjazd odbył się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP w 100-leciu Odzyskania Niepodległości i połączony był z obchodami 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP. 

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i jej Obrońców, która została odprawiona w Katedrze Polowej WP.

Następnie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty Apel Pamięci i złożono kwiaty przez Grobem Nieznanego Żołnierza oraz Pomnikiem Marszałka.

Ważnym momentem uroczystości na Placu było przekazanie przez kombatantów młodemu pokoleniu testamentu II RP.

Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów reprezentujących rodzaje sił zbrojnych RP, a także Policję, Straż Graniczną oraz Państwową Straż Pożarną.

Zwieńczeniem pierwszego dnia była uroczysta kolacja w Centrum Konferencyjnym MON wydana przez Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Drugi dzień Światowego Zjazdu Weteranów Walk o Niepodległość RP rozpoczęła Msza Święta w kwaterze Żołnierzy Września 1939 r. na warszawskich Powązkach.

Następnie przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej przy Placu Grunwaldzkim zostały złożone wieńce.

Na zakończenie dwudniowych obchodów odbyła się uroczystość w Teatrze Polskim, podczas której Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Jóżef Kasprzyk wręczył m.in. Prezesowi ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszkowi Żukowskiemu Medal "Pro Bono Poloniae". Medal ten został ustanowiony z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zwieńczeniem uroczystości w teatrze był koncert galowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Organizatorem uroczystości był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Poczet sztandarowy ZG ŚZŻAK tradycyjnie wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”.

S.K

fot. A.M Nowacka-Brysiak

DSC 0022

DSC 0061

DSC 0071

DSC 0192

DSC 0207

DSC 0248

DSC 0268

DSC 0420

DSC 0409

DSC 0486

DSC 0504

DSC 0553

DSC 0577

DSC 0605

31 sierpnia br. w stołecznym Ogrodzie Krasińskich przed Pomnikiem Batalionu „Chrobry I” odbyła się uroczystość z okazji 74. rocznicy zbombardowania przez lotnictwo niemieckie kwater Batalionu „Chrobry I” w Pasażu Simonsa.

Podczas uroczystości, w asyście pocztów sztandarowych, wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odczytano Apel Poległych oraz złożono kwiaty.

Zarząd Główny ŚZŻAK podczas uroczystości reprezentował Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.   

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0108A

DSC 0118

DSC 0156

DSC 0168

W dniu 30 sierpnia br. na zaproszenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński uczestniczył w otwarciu wystawy „Sztab Generalny WP 1918-2018 oraz Niepodległa 2018 … Wydarzenia i Ludzie”.

Ekspozycja została odsłonięta w galerii plenerowej Łazienek Królewskich w Warszawie i będzie prezentowana do końca września, na ogrodzeniu od strony Al. Ujazdowskich.

Uroczystość odbyła się pod Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej.

Więcej informacji

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0005

DSC 0035

DSC 0075

DSC 0085

DSC 0106

© 2019, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe