Dzień Myśli Braterskiej to święto jedności i przyjaźni skautów i harcerzy na całym świecie, które jednoczy wszystkich niezależnie od wieku, rasy, wyznania czy pochodzenia. Ten dzień szczególnie przypomina, że wszyscy są dla siebie braćmi, a braterstwo to bliskość, wspólnota, przyjaźń, koleżeństwo i ciągła życzliwość dla drugiego człowieka.

Organizacje harcerskie prowadzą bardzo bogatą działalność wychowawczą i wspierającą. Tradycje harcerskie są integralnie związane z naszą Akowską tradycją szczególnie na polach związanych z umacnianiem tradycji narodowych i niepodległościowych.

Dlatego jako Wasi starsi Koledzy łączymy się z Wami w tym wyjątkowym dniu przekazując najlepsze życzenia wszystkim zuchom i zuchnom, druhom i druhnom oraz instruktorom i instruktorkom, a także przyjaciołom i sympatykom harcerstwa. Życzymy aby służba którą pełnicie dawała dużo zadowolenia i satysfakcji oraz zmieniała świat na lepsze.

Wierzymy, że Wasza działalność organizacyjna będzie kontynuatorem naszych idei mających na celu budowanie pamięci historycznej i ogarniała coraz większe środowiska młodych pokoleń Polek i Polaków.

Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj”

dh Teresa Stanek ps. „Mitsuko”
Prezes
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej