Fundacja Filmowa Armii Krajowej obchodziła jubileusz dwudziestolecia. Uroczystość, która odbyła się w dniu 29 listopada br. w Kinie Kultura na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie połączona została z premierą najnowszego filmu dokumentalnego pt. „Teresa Sułowska-Bojarska, wygrane życie łączniczkiw reżyserii Marka Widarskiego.

Film ukazuje postać łączniczki Wojskowej Służby Ochrony Powstania. Bohaterka ranna na Mokotowie przeżyła kapitulację w szpitalu powstańczym przy ulicy Bałuckiego. Ocalała dzięki losowi, który postawił na jej drodze w czasie pobytu w lazarecie na wyścigach konnych dwóch ludzi noszących niemieckie mundury, ludzi którzy zachowali jednak w sobie przyzwoitość.

Prezes Fundacji Filmowej Armii Krajowej Tadeusz Filipkowski wspólnie z Przewodniczącą Rady Fundacji Olgą Krzyżanowską opowiedzieli pokrótce historię powstania i 20-letniego dorobku Fundacji - Organizacji Pożytku Publicznego, której udało się dotychczas zrealizować 26 filmów dokumentalnych, fabularyzowanych i fabularnych poświęconych działaniom Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia.

Uroczystość zgromadziła ponad 250 osób zainteresowanych działalnością Fundacji, jej   założycieli, członków Rady i twórców filmowych. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wyrazy uznania i podziękowania za pożyteczną i owocną pracę złożył Zarządowi FFAK i twórcom, Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Jacek Michałowski.

Jubileusz był również okazją do wręczenia odznaczeń twórcom, działaczom i współpracownikom Fundacji. W imieniu Kierującego Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego 7 odznaczeń „Pro Patria” wręczył reżyserom i działaczom dyrektor Jacek Polańczyk z UDSKiOR, a 20 Odznaczeń Pamiątkowych „Za Zasługi dla ŚZŻAK”, Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK ppłk Stanisław Oleksiak w towarzystwie Wiceprezesa mjr Jerzego Żelaśkiewicza.

Małgorzata Naimska – Zastępca Dyrektora Biura Kultury m.st. Warszawy odczytała zebranym list Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz skierowany do głównej bohaterki Pani Teresy Sułowskiej-Bojarskiej.

Następnie Teresa Sułowska-Bojarska, nie kryjąc wzruszenia, bardzo serdecznie podziękowała wszystkim twórcom za zrealizowanie dokumentu przypominającego najważniejsze chwile jej życia – dni Powstania Warszawskiego.

Prezes Zarządu Głównego Stanisław Oleksiak w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Fundacji w przekazywaniu tradycji Armii Krajowej i tym samym kształtowaniu postaw patriotycznych społeczeństwa. Dodał, że dorobkiem są nie tylko filmy ale i bogata dokumentacja prezentująca postawy i ludzi odchodzącego pokolenia. Czas pokazał jak potrzebną była i jest działalność Fundacji. Gdyby nie FFAK – większość filmów o naszych czasach i bohaterach – po prostu by nie powstała. Choć nas ubywa – nie ubywa zadań. Fundacja kończy w tej chwili film o walce psychologicznej i propagandowej z najeźdźcami, a już czeka na nią następne zadanie przypomnienie społeczeństwu pojęcia „Żegota”.

Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej ppłk Zbigniew Jedliński przekazał przesłanie Departamentu Wychowania i Promocji Obronności skierowane na ręce Prezesa Zarządu FFAK  ppłk Tadeusza Filipkowskiego i poinformował, że na zakończonym niedawno Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych prezentowany dzisiaj dokument otrzymał nagrodę w kategorii filmów dokumentalnych. Jest to już 16 nagroda, którą otrzymały na różnych festiwalach w kraju i za granicą filmy zrealizowane przez FFAK.

W przeprowadzeniu imprezy Fundacja uzyskała pomoc od Grupy Historycznej Radosław, za co w imieniu kombatantów składamy jej serdeczne podziękowanie.

List Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON

 

SK/TF

                    (Fot. Adam Serafin)

    Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Jacek Michałowski wraz z Prezesem FFAK Tadeuszem Filipkowskim (Fot. Adam Serafin)

                   Kwiaty z rąk Prezesa Fundacji Filmowej AK otrzymuje Teresa Sułowska-Bojarska (Fot. Adam Serafin)                          Odznaczenie Pamiątkowe "Za Zasługi dla ŚZŻAK" z rąk Prezesa ZG Stanisława Oleksiaka odbiera wieloletni 

                                                    Kierownik Produkcji Jerzy Widarski (Fot. Adam Serafin)

                    Główna bohaterka Teresa Sułowska-Bojarska wraz z reżyserem Markiem Widarskim (Fot. Adam Serafin)

Działaczki FFAK od lewej Przewodnicząca Rady FFAK Olga Krzyżanowska, Iwona Stępień oraz

Anna Jakubowska wieloletni członek Zarządu i Rady FFAK (Fot. Adam Serafin)