Tadeusz Michalski Prezes Rady Naczelnej ŚZŻAK w kadencji 2008-2011 w dniu 1 grudnia br. złożył na ręce macierzystego Okręgu Łódź ŚZŻAK rezygnację z członkowstwa w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Tadeusz Michalski w ciągu wielu lat zajmował odpowiedzialne stanowiska we władzach Związku.

Na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w marcu 2012 r. zrezygnował z kandydowania do władz w następnej kadencji.

Uchwałą Zjazdu, Jego sprawa została przekazana do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w Łodzi pod zarzutem działania na szkodę Związku.

W związku z wystąpieniem Tadeusza Michalskiego z ŚZŻAK rozpatrzenie Uchwały przez Okręgowy Sąd Koleżeński staje się bezprzedmiotowe.

T.F