W dniu 12 grudnia br. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość poświęcona Janowi Piwnikowi ps. „Ponury” (1912-1944) – Cichociemnemu, legendarnemu dowódcy Armii Krajowej na terenie Gór Świętokrzyskich i Nowogródczyzny, (m.in. szef Kedywu Okręgu AK Kielce i równocześnie dowódca Zgrupowań Partyzanckich AK Ponury). Odznaczonemu Orderem Wojennym Virtuti Militari, za uwolnienie z więzienia w Pińsku żołnierzy „Wachlarza”,

Za zasługi dla niepodległości RP, Prezydent RP Bronisław Komorowski przekazał na ręce Rodziny „Ponurego” nadany pośmiertnie Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.

W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni Ministrowie, kombatanci oraz poczty sztandarowe szkół  noszących imię Jana Piwnika „Ponurego”. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentował Prezes Zarządu Głównego Stanisław Oleksiak oraz Prezes Okręgu Kielce Zbigniew Mielczarek.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2012 r. Jan Piwnik „Ponury” został pośmiertnie mianowany na stopień pułkownika.

 Więcej informacji i zdjęcia na oficjalnej stronie Prezydenta RP

 S.K