20 września 2019 r. odbyło się 6. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK obecnej kadencji.

Na początku zebrania został podjęty temat spraw personalnych oraz przygotowanej anonimowej ankiety, którą członkowie Zarządu Głównego wypełnili, przegłosowano również uzupełnienie Uchwały w sprawie zawieszonego członka Zarządu Głównego ŚZŻAK.

W następnej kolejności zostały przedstawione i przedyskutowane informacje:

  • o sytuacji finansowej Związku i sposobach pozyskiwania pomocy finansowej na działalność statutową,
  • o realizacji zadań ustalonych na poprzednim zebraniu, a dotyczących w szczególności: odprowadzania składek, aktualizacji stanu ilościowego członków, podawania danych biograficznych członków władz naczelnych oraz władz terenowych.

W dalszej części posiedzenia Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura poinformował o:

Na zakończenie zebrania przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK przedstawili informacje o działalności na swoim terenie.

S.K/M.C

fot. H.G

6. zebranie Plenarne