Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

W dniu 27 września 2021 r. na zaproszenie Zarządu Okręgu Tarnów ŚZŻAK i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Sekretarz ZG prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki, uczestniczył w uroczystych obchodach dnia Polskiego Państwa Podziemnego, podczas których została wręczona nominacja generalska dla byłego wieloletniego Prezesa Okręgu Tarnów ŚZŻAK, obecnie Prezesa Honorowego Kol. Zdzisława Baszaka.

gen. Zdzisław Baszak ps. „Pirat” – to 101-letni oficer Armii Krajowej, świadek historii – żołnierz Wojska Polskiego 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, uczestnik wojny obronnej 1939 r. oficer Armii Krajowej Inspektoratu Tarnów. Urodził się 8 lipca 1920 r. w Woli Gręboszowskiej na Powiślu dąbrowskim. Absolwent II Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. W latach 1938/1939 przeszkolony w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Piechoty przy 6. Dywizji Piechoty w Krakowie. Uczestnik walk 16. Pułku Piechoty w składzie Armii „Kraków” we wrześniu 1939 r. m.in.: pod Pszczyną, Ćwiklicami, Narolem i Hutą Różaniecką. W czasie okupacji niemieckiej oficer dywersji w Inspektoracie Armii Krajowej Tarnów „Tama”, Obwodu AK Dąbrowa Tarnowska „Drewniaki” i oficer dywersji w obwodzie. Organizator i uczestnik wielu akcji sabotażowo-dywersyjnych, w tym: akcji „Węgiel” i „Masło” oraz jednej z najbardziej spektakularnych akcji Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II Wojny Światowej, tj. akcji „Most III”. Więzień okresu stalinowskiego w Polsce. Od 1989 r. twórca i organizator Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, długoletni Prezes Okręgu Tarnów, obecnie Prezes Honorowy. Inicjator powstania i twórca Izby Pamięci AK w Dąbrowie Tarnowskiej i Muzeum Armii Krajowej w Tarnowie (obecnie Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie). Autor publikacji historycznych, inicjator licznych upamiętnień Armii Krajowej (pomniki, tablice) na terenie powiatów: tarnowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, brzeskiego, dąbrowskiego, dębickiego, bocheńskiego oraz Tarnowa i Nowego Sącza.

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w wojskowym ceremoniale i dokonał jej zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Minister Piotr Ćwik.

Uroczystość odbyła się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Tarnowie i rozpoczęła się od odegrania hymnu. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia nominacji generalskiej, po której odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową i złożono kwiaty.

Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w Tarnowie były również okazją do upamiętnienia doktora, inżyniera Antoniego Gładysza – byłego żołnierza AK więźnia Gross-Rosen, społecznika i patrioty, poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Domu Rodzinnym Gładyszów, w 30. rocznicę śmierci. Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył byłego żołnierza AK pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności.  

Współorganizatorem uroczystości był Zarząd Okręgu Tarnów ŚZŻAK z Prezesem Ryszardem Żądło i Wiceprezesem Maciejem Małozięciem na czele.

Więcej informacji i galeria

S.K

27 września br. w całej Polsce odbyły się uroczystości z okazji 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Centralne obchody w Warszawie rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed Pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”. W imieniu kombatantów kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele ŚZŻAK: p.o. Prezesa ZG ŚZŻAK Teresa Stanek oraz Wiceprezes ZG prof. dr hab. Mieczysław Szostek.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli przed Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie o godz. 14.00 odbyły się główne uroczystości.

Tradycyjnie w tym dniu zgromadzeni na uroczystości przy Pomniku PPP i AK oddali hołd twórcom, dowódcom i członkom Polskiego Państwa Podziemnego oraz żołnierzom Armii Krajowej, którzy poświęcili życie w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej.

Podczas uroczystości list Prezydenta RP odczytał Sekretarz Stanu Andrzej Dera. Następnie list Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek odczytała Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, a Prezydenta m.st. Warszawy, Wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra.

Słowo do zebranych skierowała również: p.o. Prezesa ZG ŚZŻAK Teresa Stanek.

Następnie w asyście pocztów sztandarowych i Kompanii Reprezentacyjnej WP odmówiono modlitwę ekumeniczną, oczytano Apel Pamięci, pamięć bohaterów uczczono salwą honorową, a na zakończenie tradycyjnie złożono kwiaty i zapalono znicze. W imieniu ŚZŻAK wieniec złożyli: p.o. Prezesa ZG Teresa Stanek, Wiceprezes ZG prof. dr hab. Mieczysław Szostek oraz Prezes Okręgu Warszawa Stanisław Majewski.

W centralnych uroczystościach uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojskowych i duchowieństwa, harcerze, szkoły mundurowe, młodzież i mieszkańcy Warszawy.

Poczet Sztandarowy ŚZŻAK tradycyjnie wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”.

S.K

fot. S.K 

IMG 20210927 130433

IMG 20210927 131538

IMG 20210927 131748

IMG 20210927 131828

IMG 20210927 132132

IMG 20210927 140758

IMG 20210927 141120

IMG 20210927 141838

 

IMG 20210927 142019

IMG 20210927 142908

 

IMG 20210927 143157

IMG 20210927 151958

W przeddzień 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, w dniu 26 września 2021 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość była również okazją do wręczenia przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka sztandarów wojskowych dowódcom: 5 Mazowieckiej Brygady OT, 7 Pomorskiej Brygady OT, 11 Małopolskiej Brygady OT, 13 Śląskiej Brygady OT, 16 Dolnośląskiej Brygady OT oraz Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.

Zebranych powitał i okolicznościowe przemówienie wygłosił Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła, a następnie zostały odczytane akty ufundowania sztandarów.

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podczas uroczystości reprezentowali:  Okręg Toruń Maria Kowalewska ps. „Myszka” – matka chrzestna sztandaru Centrum Szkolenia WOT w Toruniu, Prezes Okręgu Dolnośląskiego prof. dr hab. Stanisław Ułaszewski – Przewodniczący Komitetu Honorowego ufundowania Sztandaru 16 Dolnośląskiej Brygady OT, Sekretarz ZG prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Zapis uroczystości

S.K

W dniu 1 września br. p.o. Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK Teresa Stanek oraz licznie zgromadzeni członkowie naszego Związku wzięli udział w uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30 Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP, a następnie o 12.00 odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie odczytano Apel Poległych, wygłoszono przemówienia okolicznościowe i złożono kwiaty.

W imieniu ŚZŻAK wieniec złożyli: p.o. Prezesa ZG Teresa Stanek, Wiceprezes Okręgu Wołyń Anna Lewak, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Dzień 1 września jest również dniem Weterana Walk o Niepodległość RP.

Uroczystość była również okazją do wręczenia Medali „Pro Patria” i „Pro Bono Poloniae”. Z rąk Ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Bogusława Nizieńskiego – Przewodniczącego Rady ds. Kombatantów przy UdsKiOR wyróżnienia otrzymali żołnierze i funkcjonariusze szczególnie zasłużeni w niesieniu pomocy kombatantom.

/S.K/

Słowo Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego

Więcej informacji

Więcej informacji i zdjęcia 

 

© 2024, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe