Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

7 maja 2012 r. na dziedzińcu zrewaloryzowanego Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" przy ul. Wita Stwosza w Krakowie miało miejsce Uroczyste Spotkanie Kombatantów. Prowadzącym był Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Rady Muzeum AK, a zarazem Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Na widowni znaleźli się Kombatanci na czele z prezesami związków i innych organizacji skupiających weteranów walk o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Towarzyszył im o. Jerzy Pająk OFM Cap. Kapelan Żołnierzy Armii Krajowej. Obok byłych żołnierzy na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Wojska Polskiego na czele z gen. dyw. dr Jerzym Biziewskim dowódcą 2 Korpusu Zmechanizowanego. Na dziedzińcu muzealnym zasiedli parlamentarzyści: senator RP Bogdan Klich, posłowie Jerzy Fedorowicz i Józef Lassota oraz działacz samorządowy, b. Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik. Wśród zebranych znalazła się stosunkowo liczna grupa dyplomatów: dr Heinz Peters, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec, Jeffrey C. Vick, wicekonsul Stanów Zjednoczonych, Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej oraz przedstawiciel Konsulatu Republiki Słowacji.
Honorowym gościem był mjr Stanisław Oleksiak, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK. Nawiązał on do początków II wojny światowej, kiedy to Polska po raz kolejny zniknęła z mapy Europy. "Odpowiedzią było: nie damy się, bo wolność jest dla nas sprawą najważniejszą, całe pokolenia Rzeczypospolitej o tę wolność zabiegały. Powiedzieliśmy nie! […] Upragniony dzień zwycięstwa nie przyniósł nam jednak wolności […] Naród powiedział: nie, bo wolność dla nas jest ważniejsza niż wszystko inne i tej wolności służyliśmy nadal, dzięki Bożej opatrzności doczekaliśmy się […] także dzięki ofierze Żołnierzy Wyklętych" - wspominał St. Oleksiak, a następnie dodał, iż: "pogłębienie pamięci historycznej jest naszym obowiązkiem […], pamięć narodowa to nie tylko piękny czyn zbrojny, ale także codzienność […], tak wiele znaczy słowo Kraków dla tej pamięci. Chyba nie przypadkiem powstało tutaj Muzeum AK".
Podczas Spotania Adam Rąpalski, Dyrektor Muzeum AK, otrzymał z rąk mjra Stanisława Oleksiaka Odznaczenie pamiątkowe za zasługi dla ŚZŻAK.

Szczegóły

 

Podziękowanie

© 2023, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe