Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

23.04.2012 r. z udziałem prezesa ZG Stanisława Oleksiaka oraz Wiesława Ratajskiego i Tadeusza Wangrata z Zarządu Koła Węgrów  ŚZŻ AK  zainaugurował dzialalność w  Węgrowie Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej.
W skład Klubu weszły: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ZS Ponadgimnazjalnych im. J.Kochanowskiego, Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała S.Wyszyńskiego, Gimnazjum im. J.D.Krasińskiego i Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II.
Inauguracyjną sesję, ktora odbyła I LO im. A Mickiewicza, prowadził Piotr Kurek wiceprezes ZG który wręczył Statut Klubu im. Armii Krajowej Mariuszowy Szczupakowi prezesowi nowego Klubu, nauczycielowi historii z I LO. Statut wręczony został rownież przedstawicielom pozostałych szkół. W trakcie w spotkania słowo do młodzieży wygłosili S. Oleksiak i W. Ratajski, a T. Wangrat poinformował o orgnizowanym  przez Koło Węgrów  ŚZŻ AK  konkursie historycznym na temat Armii Krajowej. Spotkanie zakończyło odtworzenie filmu J. Piotrowskiego "Suita Powstania Warszawskiego 1944".

20 kwietnia 2012 r. na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu rodzina, przyjaciele, kombatanci oraz przedstawiciele środowiska lekarskiego i akademickiego pożegnali Jerzego Woźniaka, wrocławskiego lekarza i Honorowego Prezesa Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W pogrzebie uczestniczył Prezes Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Nowacki oraz członek Prezydium Zarzadu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zygmunt Owczarski.

Słowa pożegnania

18 kwietnia 2012 r. w siedzibie ZG odbyło się pierwsze z cyklu spotkań  roboczych  poświęconych realizacji programu uchwalonego na marcowym zjeździe Związku. Oprócz prezesa, wiceprezesa i sekretarza ZG uczestniczył w nim prezes największego i najliczniejszego Okręgu Warszawa- Stanisław Krakowski oraz prezes  jednego z ponad 60  kół  Jerzy Pietras.

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Pietras, Stanisław Oleksiak, Stanisław Krakowski i Tadeusz Filipkowski - fot L.Sokołowski

16 kwietnia 2012 r. przedstawiciele Towarzystwa Biznesowego Warszawskiego złożyli w siedzibie ZG ŚZŻAK listę ponad 5 tysięcy wypowiedzi internautów, złozonych w okresie obchodów 70 lecia przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Zdecydowana wiekszość opinii ma charakter afirmatywny i dosłownie wzruszający nasze środowisko. Składając inicjatorom niecodziennej akcji serdeczne "Bóg zapłać" informujemy, że temat zostanie szerzej omowiony w kolejnym numerze Biuletynu Informacyjnego SZZAK.

Na zdjęciu od lewej: Wiceprezes ZG Tadeusz Filipkowski, Prezes ZG Stanisław Oleksiak, Fundator Fundacji Dobrych Mediów - Maciej Gnyszka, Prezes RN Janusz Nowacki

Fotorelacja

© 2023, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe