Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

1200 SZZAK komunikat

Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej informuje, że z dniem 23 sierpnia 2022 roku zmianie uległ wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dotyczący Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, a tym samym zmianie uległ skład Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji PPP odwołała Mirosława Chadę z funkcji Prezesa Zarządu Fundacji. W to miejsce powołała dwóch Członków Zarządu Fundacji – Jacka Taylora i Piotra Paprockiego.

2022 08 20 00 naglowek

Złożeniem wieńców przez przedstawicieli władz i kombatantów uczciliśmy w sobotę 78. rocznicę zdobycia przez Powstańców gmachu warszawskiej Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Zajęcie PAST-y było jednym z największych sukcesów militarnych Powstania Warszawskiego.

Historię budynku oraz jego znaczenie w czasie walk przypomniał p.o. prezesa Ogólnokrajowego Środowiska Batalionu AK „Kiliński” Jacek Łapko. Podkreślił, że od początku Powstania Warszawskiego miała dla Niemców kluczowe znaczenie dla zachowania częściowej kontroli nad tą częścią miasta.

„PAST-a raziła całe północne Śródmieście. Wśród niskiej zabudowy strzelcy niemieccy z jej wieży strzelali do wszystkich, nie tylko do żołnierzy, również ludności cywilnej. PAST-a była więc punktem niezwykle ważnym. Dlatego dowództwo zgodziło się ostatecznie na jej podpalenie” – powiedział Jacek Łapko.

Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Teresa Stanek „Mitsuko” odznaczyła dwójkę uczestników walk o PAST-ę Odznaką Pamiątkową „Kolumbowie rocznik 20”, która została ustanowiona w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości dla uhonorowania najmłodszego pokolenia żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Odznaczeni zostali sanitariuszka „Kilińskiego” Krystyna Sierpińska „Marzenka” oraz Zbigniew Raczkowski, służący w kwatermistrzostwie batalionu. „Stoimy przed bohaterami, którzy zdobyli ten budynek” – powiedziała „Mitsuko”. Zaapelowała również o lepsze upamiętnienie innego ważnego miejsca walk powstańczych – „Małej Pasty” przy ulicy Pięknej, która została zdobyta 22 sierpnia 1944 r. Zwróciła się do obecnych na uroczystości harcerzy o zaopiekowanie się tym miejscem.

2022 08 01 fot1

– Kiedy słyszę głos trąbki, mam dreszcze na plecach. To dla nas wielkie wezwanie do przeżyć, od których minęło 78 lat. A mnie się wydaje, że to była chwila. Do tej walki stanęli wszyscy, Powstańcy i zmobilizowane wojsko stacjonujące wokół Warszawy. Nie doszliśmy do stolicy, Niemcy nas nie dopuścili. Wybaczcie. Chciałam złożyć hołd wszystkim żołnierzom, którzy walczyli o Polskę wolną, suwerenną, tolerancyjną, piękną w każdym tego słowa znaczeniu. Jestem szczęśliwa, że spotykamy się tu po latach wszyscy razem i przenosimy tradycję na kolejne pokolenia. Nasze matki wysyłając nas do walki czyniły nam krzyżyk na czole. Mówiły „uważaj na siebie”, ale nie mówiły „zostań”. Te krzyżyki w nas pozostały, czasem pod postacią drewnianych krzyży na grobach żołnierzy, którzy mieli po dwadzieścia kilka lat – mówiła Prezes ŚZŻAK Teresa Stanek podczas spotkania w Muzeum Powstania Warszawskiego.

© 2023, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe