Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

W dniach 5-8 lipca br. na zaproszenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wraz z pocztem sztandarowym wystawionym przez Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”, uczestniczyła na Litwie w obchodach 75. rocznicy Operacji „Ostra Brama”.

W drodze do Wilna uczestnicy oddali również hołd w Gibach, gdzie znajduje się Golgota upamiętniająca zamordowanych w Obławie Augustowskiej.

IMAG4624 20190709 222508829 A

IMAG4629 20190709 22250670 A

Tegoroczne obchody rocznicowe na Litwie zostały zainagurowane  w Skorbucianach Mszą Świętą w intencji żołnierzy AK Okręgu Wileńskiego  i Nowogródzkiego.  Uroczystość zwieńczyła ceremonia złożenia kwiatów w kwaterze, w której spoczywa kilkunastu żołnierzy Armii Krajowej.

Skorbuciany A

Kolejnym punktem obchodów była uroczystość we wsi Bogusze, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający aresztowanie przez NKWD sztabu wileńskiego Armii Krajowej.

Bogusze 1A

Bogusze 2A

Zwieńczeniem sobotnich uroczystości było złożenie kwiatów przed pomnikiem, który znajduje się na drodze krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej. W tym miejscu spoczywa bowiem 32 bohaterskich żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK.

Kalwaria 2 A

Drugi dzień obchodów 75. rocznicy Operacji „Ostra Brama” rozpoczął się od wizyty w Kolonii Wileńskiej, gdzie  na pobliskim cmentarzu na grobach żołnierzy I i III Zgrupowania AK poległych w operacji Ostra Brama w lipcu 1944 r. III Brygady „Szczerbca”, VIII Brygady „Tura”, I, III, V Batalionu 77 P.P., O. R. K. O.  „Groma”, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Kolonia 1 A

W godzinach popołudniowych odprawiona została uroczysta Msza Święta, w intencji żołnierzy Armii Krajowej z Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego poległych podczas walk o Wilno, w Kościele św. Teresy w Wilnie.

Msza św. Teresa A

Druga część uroczystości centralnych odbyła się na Cmentarzu na Rossie, gdzie przy grobie Matki i Serca Syna, w miejscu pochówku urny z sercem Marszałka Józefa Piłsudskiego – jednego z twórców Niepodległego Państwa Polskiego, zebrani oddali hołd, wspólnie odmawiając modlitwę. Po oficjalnych przemówieniach i odczytaniu Apelu Pamięci złożone zostały kwiaty i zapalono znicze.

Rossa 3 A

Rossa 2 A

Zwieńczeniem uroczystych obchodów Operacji „Ostra Brama” była obecność uczestników w dniu 8 lipca br. w Ponarach.

W  latach 1941–1944 las w Ponarach był miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej pod Wilnem. Ofiary przywożono tam pociągami, ciężarówkami, czasem transportami pieszymi, rozstrzeliwano i grzebano w masowych mogiłach. Szacuje się , że zginęło tam m.in. ok. 70 tys. Żydów i 20 tys. Polaków. Przed symbolicznym pomnikiem została odmówiona modlitwa w intencji zamordowanych Polaków i obywateli innych narodowości, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Ponary 2 A

Ponary 1 A

W drodze powrotnej do Warszawy, uczestnicy zatrzymali się w Kopisku, gdzie odwiedzili Parafię NMP Królowej Polski i poznali jej historię i powstania pięknego drewnianego kościoła, a następnie otrzymali błogosławieństwo relikwiami św. Stanisława Kostki.

W uroczystościach 75. rocznicy Operacji „Ostra Brama” licznie uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele władz państwowych obu krajów, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele miejscowych władz, litewska i białoruska polonia, harcerze oraz społeczność lokalna.

S.K

fot. Andrzej Stępień

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej z dn. 25 czerwca br., w ramach konkursu ofert na wykonanie Zadania Publicznego „Wdzięczni Bohaterom - Powstańcom Warszawskim" Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej otrzymał dotację na zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży w wieku szkolnym z wiedzy na temat Armii Krajowej oraz przebiegu Powstania Warszawskiego oraz wznowienie wydawania „Biuletynu Informacyjnego", które ze względów finansowych musieliśmy zawiesić z dniem 30 kwietnia br.

Kolejny numer „Biuletynu Informacyjnego", którego cześć historyczna poświęcona będzie wydarzeniom poprzedzającym wybuch Powstania ukaże się pod koniec tego miesiąca.

                                                                                                                        Rzecznik Prasowy ŚZŻAK

                                                                                                                             Tadeusz Filipkowski

28 czerwca 2019 r. odbyło się 5. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK obecnej kadencji.

Na początku zebrania została rozpatrzona sprawa nadania tytułu Członka Honorowego Okręgu Warszawa Wschód ŚZŻAK pani Zofii Klepackiej:

 • przekazano informacje o rozmowach prowadzonych przed nadaniem tytułu przez członków Prezydium ZG ŚZŻAK z Prezesem Okręgu Warszawa Wschód Mirosławem Widlickim informujących, że jest to niezgodne ze Statutem
 • odczytano listy Prezesów Okręgów ŚZŻAK w Tarnowie i Zielonej Górze o niedpouszczalności postępowania przy nadaniu tytułu
 • odczytano wypowiedź Prezesa Okręgu Warszawa Wschód zamieszczoną w portalu niezależna.pl  Ja się nawet wstydzę dzisiaj przyznać, że należę do Światowego Związku Żołnierzy AK
 • przekazano informację o podejmowanych, ale nieskutecznych próbach rozmowy z Prezesem Okręgu Warszawa Wschód
 • zgodnie z § 28 pkt 13 Statutu podjęto uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Okręgu za dokonanie czynu niezgodnego ze Statutem: § 26 pkt 11 i § 35 pkt 9, który przyniósł szkodę interesom Związku oraz zobowiązującą Prezydium Zarządu Głównego do złożenia wniosku do Głównego Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w prawach członka ŚZŻAK § 31 pkt 2. 3) (23 głosy za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący ).

W następnej kolejności zostały przedstawione informacje:

 • O sytuacji finansowej Związku.
 • O sposobach pozyskiwania pomocy finansowej na działalność statutową.

:oraz przeprowadzono dyskusję w tym zakresie.

W kolejnej części posiedzenia zostały przedstawione dwa referaty:

 • Jerzy Grzywacz - prezes Okresu Pomorskiego ŚZŻAK i Marek Cieciura - wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK: Upamiętnianie Armii Krajowej i jej żołnierzy w Okręgu Pomorskim ŚZŻAK - prezentacja
 • Marek Cieciura - wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK: Ewidencja grobów żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów - prezentacja, opracowane oprogramowanie, dokumenty dotyczące ewidencji

W końcowej części posiedzenia:

 • podjęto uchwałę w sprawie konieczności wykonywania ustalonych zadań przez Prezesów Okręgów
 • podjęto uchwałę w sprawie reakcji na informacje szkalujące ŚZŻAK, a w szczególności kwestionujące członkostwo w nim byłych żołnierzy Armii Krajowej,
 • wysłuchano informacji przedstawicieli Okręgów ŚZŻAK o działalności na swoich terenach

Na zakończenie Zebrania, w nawiązaniu do jednego z wystąpień, przekazano informację, że na polecenie Prezesa Żukowskiego uprawniona osoba z ŚZŻAK zgłosiła do lPN zapotrzebowanie na przejrzenie wszvstkich akt dotyczących Prezesa, które dostępne są w IPN. Nie znaleziono w nich jakichkolwiek dowodów na pełnienie przez Prezesa roli TW.

Fot. A.M. Nowacka-Brysiak

1a

6 a

4 a

3 a

2 a

5 a

 

© 2021, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe