Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

zyczenia noworoczne

Z okazji nadchodzącego nowego 2023 roku

życzymy wszystkim służbom mundurowym zdrowia, wytrwałości i siły w realizacji tej niezwykle trudnej misji, jaką jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa suwerennych granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy żołnierzom Stanów Zjednoczonych i innych armii, którzy razem z naszymi służbami chronią wschodnią flankę NATO.

Dziękujemy za Wasz trud, którego wynikiem jest rozłąka z rodziną. Żołnierzom będącym daleko od domów, życzymy aby poczuli naszą przyjaźń i serdeczność. Słowa te w szczególności kierujemy do wojsk NATO stacjonujących w naszym kraju.

Życzymy Wam, aby wykonywane przez Was zadania przynosiły źródło nieustającej satysfakcji, a pełna poświęceń służba przynosiła zasłużone uznanie.

W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

por. Teresa Stanek „Mitsuko”
Prezes ZG ŚZŻAK

 

On the occasion of the upcoming new year 2023

We wish all uniformed services health, perseverance and strength in the implementation of this extremely difficult mission, which is to ensure the protection and security of the sovereign borders of the Republic of Poland.

We wish to thank all soldiers of the United States and other armies, who, together with our services, protect the eastern flank of NATO.

Your support and effort is greatly appreciated. For soldiers who are far from home, we wish them to feel our friendship and cordiality. These words are addressed especially to all NATO troops stationed in our country.

We wish you that the tasks you perform bring a source of constant satisfaction, and the dedicated service will bring well-deserved recognition.

On behalf of the World Union of Home Army Veterans

por. Teresa Stanek „Mitsuko”
President of ZG ŚZŻAK

IMG 20221229 121740

 

W dniu 29 grudnia 2022 r. w siedzibie Zarządu Głównego ŚZŻAK w budynku PAST-y, Pan Jacek Łepecki – Prezes Zarządu Fundacji Warszawska Orkiestra Symfoniczna „Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego przekazał dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej świąteczne paczki dla kombatantów.

Serdecznie dziękujemy za to, że po raz kolejny Pan Jacek Łepecki wraz ze swoimi współpracownikami angażując swój czas, pracę i zdobyte środki finansowe zorganizowali akcję „Świąteczna paczka dla kombatanta. Spotkanie pokoleń”.

1200 SZZAK n Jerzy Widejko

 

19 grudnia 2022 r. na cmentarzu Batowickim w Krakowie pochowano zmarłego 7 grudnia kpt. Jerzego Widejkę „Jureczka”, nazywanego najmłodszym partyzantem Armii Krajowej na Wileńszczyźnie.

Więcej na stronie IPN

 

NowaOdslonaBIAK

Trzy lata temu Biuletyn Informacyjny AK obchodził swoje 30 urodziny. Czas pandemii nie pozwolił na właściwe uhonorowanie tego Jubileuszu. W listopadzie tego roku udało się jednak powołać do życia nowa stronę internetową Biuletynu oraz przygotować dwa wydania specjalne pisma: „30 lat Biuletynu Informacyjnego AK” oraz „80. Rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową”. Zainaugurowano również komunikację aktualnych treści „Biuletynu” w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter).

Obie publikacje, strona oraz działania w obszarze social mediów zostały sfinansowane ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Środki z projektu zostały także wykorzystane na archiwizację historycznych numerów pisma, można je już w komplecie znaleźć na nowej stronie. Serdecznie zapraszamy

Adres nowej strony biuletynu: https://biuletyn-ak.pl/

Strona na Facebook'u: https://www.facebook.com/BiuletynInformacyjnyAK/

Strona na Twiterze: https://twitter.com/Biuletyn_AK

 

 

Pismo, jako organ prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przede wszystkim informuje o ważnych wydarzeniach Związkowych. Jego charakter zmieniał się na przestrzeni tych ponad 30 lat działalności. Z czasem jego rola stała się też bardziej edukacyjna.

Pismo przekazuje m.in. wiedzę historyczną o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym oraz krzewi zasady spisane w „Etosie Polski Walczącej” stanowiącym ideowy i moralny drogowskaz dla przyszłych pokoleń. Tym samym kształtuje i propaguje postawy patriotyczne, demokratyczne i wolnościowe. Prowadzi także działalność publicystyczną, reagując za pośrednictwem głosu swych autorów, na sprawy nurtujące środowisko Związku, ale także mające wymiar społeczny i ważny dla kraju.

© 2024, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe