Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%.
Przekazując nawet niewielką sumę na działalność organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym.
W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

SZZAK 1 5 procent

W dniu 14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego przemianowano Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Od tej chwili oficjalnie zaczęła funkcjonować nazwa Armia Krajowa. Nazwa – symbol, obejmująca niemal całokształt wysiłku zbrojnego polskiej konspiracji. Armia będąca największą i najbardziej zorganizowaną armią podziemną w okupowanej Europie.

W 81. rocznicę upamiętniającą wydarzenie przemianowania ZWZ w AK, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wspólnie z organizatorami tegorocznych obchodów tj.: Ministerstwem Obrony Narodowej, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urzędem m.st. Warszawy, Instytutem Pamięci Narodowej, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, chcą oddać hołd w tą jakże ważną dla nas rocznicę.

Z tej okazji zapraszamy do udziału w uroczystościach 81. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, które odbędą się w dniu 14 lutego (wtorek) 2023 r.

  • 9.30 Msza Święta w Katedrze Polowej WP (ul. Długa 13/15),
  • 11.15 Pomnik gen. Stefana Roweckiego „Grota” (ul. F. Chopina)
    – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy,
  • 12.00 Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego (ul. J. Matejki)
    – przemówienia okolicznościowe, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

zyczenia noworoczne

Z okazji nadchodzącego nowego 2023 roku

życzymy wszystkim służbom mundurowym zdrowia, wytrwałości i siły w realizacji tej niezwykle trudnej misji, jaką jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa suwerennych granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy żołnierzom Stanów Zjednoczonych i innych armii, którzy razem z naszymi służbami chronią wschodnią flankę NATO.

Dziękujemy za Wasz trud, którego wynikiem jest rozłąka z rodziną. Żołnierzom będącym daleko od domów, życzymy aby poczuli naszą przyjaźń i serdeczność. Słowa te w szczególności kierujemy do wojsk NATO stacjonujących w naszym kraju.

Życzymy Wam, aby wykonywane przez Was zadania przynosiły źródło nieustającej satysfakcji, a pełna poświęceń służba przynosiła zasłużone uznanie.

W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

por. Teresa Stanek „Mitsuko”
Prezes ZG ŚZŻAK

 

On the occasion of the upcoming new year 2023

We wish all uniformed services health, perseverance and strength in the implementation of this extremely difficult mission, which is to ensure the protection and security of the sovereign borders of the Republic of Poland.

We wish to thank all soldiers of the United States and other armies, who, together with our services, protect the eastern flank of NATO.

Your support and effort is greatly appreciated. For soldiers who are far from home, we wish them to feel our friendship and cordiality. These words are addressed especially to all NATO troops stationed in our country.

We wish you that the tasks you perform bring a source of constant satisfaction, and the dedicated service will bring well-deserved recognition.

On behalf of the World Union of Home Army Veterans

por. Teresa Stanek „Mitsuko”
President of ZG ŚZŻAK

© 2024, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe