Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej z dn. 25 czerwca br., w ramach konkursu ofert na wykonanie Zadania Publicznego „Wdzięczni Bohaterom - Powstańcom Warszawskim" Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej otrzymał dotację na zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży w wieku szkolnym z wiedzy na temat Armii Krajowej oraz przebiegu Powstania Warszawskiego oraz wznowienie wydawania „Biuletynu Informacyjnego", które ze względów finansowych musieliśmy zawiesić z dniem 30 kwietnia br.

Kolejny numer „Biuletynu Informacyjnego", którego cześć historyczna poświęcona będzie wydarzeniom poprzedzającym wybuch Powstania ukaże się pod koniec tego miesiąca.

                                                                                                                        Rzecznik Prasowy ŚZŻAK

                                                                                                                             Tadeusz Filipkowski

28 czerwca 2019 r. odbyło się 5. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK obecnej kadencji.

Na początku zebrania została rozpatrzona sprawa nadania tytułu Członka Honorowego Okręgu Warszawa Wschód ŚZŻAK pani Zofii Klepackiej:

 • przekazano informacje o rozmowach prowadzonych przed nadaniem tytułu przez członków Prezydium ZG ŚZŻAK z Prezesem Okręgu Warszawa Wschód Mirosławem Widlickim informujących, że jest to niezgodne ze Statutem
 • odczytano listy Prezesów Okręgów ŚZŻAK w Tarnowie i Zielonej Górze o niedpouszczalności postępowania przy nadaniu tytułu
 • odczytano wypowiedź Prezesa Okręgu Warszawa Wschód zamieszczoną w portalu niezależna.pl  Ja się nawet wstydzę dzisiaj przyznać, że należę do Światowego Związku Żołnierzy AK
 • przekazano informację o podejmowanych, ale nieskutecznych próbach rozmowy z Prezesem Okręgu Warszawa Wschód
 • zgodnie z § 28 pkt 13 Statutu podjęto uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Okręgu za dokonanie czynu niezgodnego ze Statutem: § 26 pkt 11 i § 35 pkt 9, który przyniósł szkodę interesom Związku oraz zobowiązującą Prezydium Zarządu Głównego do złożenia wniosku do Głównego Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w prawach członka ŚZŻAK § 31 pkt 2. 3) (23 głosy za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący ).

W następnej kolejności zostały przedstawione informacje:

 • O sytuacji finansowej Związku.
 • O sposobach pozyskiwania pomocy finansowej na działalność statutową.

:oraz przeprowadzono dyskusję w tym zakresie.

W kolejnej części posiedzenia zostały przedstawione dwa referaty:

 • Jerzy Grzywacz - prezes Okresu Pomorskiego ŚZŻAK i Marek Cieciura - wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK: Upamiętnianie Armii Krajowej i jej żołnierzy w Okręgu Pomorskim ŚZŻAK - prezentacja
 • Marek Cieciura - wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK: Ewidencja grobów żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów - prezentacja, opracowane oprogramowanie, dokumenty dotyczące ewidencji

W końcowej części posiedzenia:

 • podjęto uchwałę w sprawie konieczności wykonywania ustalonych zadań przez Prezesów Okręgów
 • podjęto uchwałę w sprawie reakcji na informacje szkalujące ŚZŻAK, a w szczególności kwestionujące członkostwo w nim byłych żołnierzy Armii Krajowej,
 • wysłuchano informacji przedstawicieli Okręgów ŚZŻAK o działalności na swoich terenach

Na zakończenie Zebrania, w nawiązaniu do jednego z wystąpień, przekazano informację, że na polecenie Prezesa Żukowskiego uprawniona osoba z ŚZŻAK zgłosiła do lPN zapotrzebowanie na przejrzenie wszvstkich akt dotyczących Prezesa, które dostępne są w IPN. Nie znaleziono w nich jakichkolwiek dowodów na pełnienie przez Prezesa roli TW.

Fot. A.M. Nowacka-Brysiak

1a

6 a

4 a

3 a

2 a

5 a

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej dziękuje Fundacji PGE Energia Ciepła za przekazanie darowizny na cele statutowe naszego Związku.

Prezes ZG ŚZŻAK
prof. dr hab. Leszek Żukowski

W dniach 14-16 czerwca 2019 r. w Górach Świętokrzyskich jak co roku odbyły się uroczystości poświęcone Dowódcom i Żołnierzom Oddziałów „Ponurego” i „Nurta”.

W miejscu uroczystości podczas II wojny światowej stacjonowały oddziały żołnierzy polskiego podziemia, Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponurego” i „Nurta”.

Uroczystości na „Wykusie” odbywają się od ponad 60 lat. To właśnie w tym miejscu w 1957 r. odsłonięto kapliczkę z obrazem Matki Boskiej Bolesnej. Na jej ścianach umieszczono pseudonimy poległych bohaterów AK, a na otaczającym murze znajduje się obecnie kilkaset tabliczek z nazwiskami poległych i zmarłych żołnierzy zgrupowań.

Organizatorem uroczystości jest m.in. Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” ŚZŻAK.

Trzydniowe uroczystości rozpoczęły się w piątek 14 czerwca br. od nadania Honorowego Obywatelstwa Bodzentyna płk Janowi Piwnikowi ps. „Ponury” oraz mjr. Eugeniuszowi Kaszyńskiemu ps. „Nurt”. Następnie odbył się bieg oraz konferencja w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Wieczorem w przy ławeczce „Halnego” (Zdzisława Rachtana) w Starachowicach odbyło się śpiewanie pieśni patriotycznych, a w Domu Kultury zostało wystawione przedstawienie artystyczne w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej.

Sobota 15 czerwca br. to już uroczystości na Polanie „Wykusowej”. W godzinach porannych jednak w Starachowicach odsłonięto rzeźby Mariana Świderskiego ps. „Dzik” oraz Edmunda Rachtana ps. „Kaktus”.

Następnie o godz. 16.00 na Polanie „Wykus”, Prezes Okręgu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich „Ponury” – „Nurt” ŚZŻAK Rafał Obarzanek odebrał meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Po czym rozpoczęła się Polowa Msza Święta. Tradycyjnie wręczono również Honorową Policyjną Odznaką Zasługi im. „Ponurego”, Medale „Pro Patria”, Odznaczenia Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK”, odczytano Apel Poległych i złożono kwiaty.

W uroczystości udział wzięła 20 osobowa delegacja z Zarządu Głównego ŚZŻAK na czele z Wiceprezesem ZG Hanną Stadnik oraz członkiem Prezydium ZG i Prezesem Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu „Jodła” Teresą Stanek.

Poczet Zarządu Głównego ŚZŻAK wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”.

Obchody skończyły się w niedzielę 16 czerwca br. Mszą Świętą i defiladą pod Pomnik płk "Ponurego” w Wąchocku, gdzie tradycyjnie odbył się Apel Poległych, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Zwieńczeniem trzydniowych uroczystości była defilada i żołnierski piknik.

S.K

© 2020, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe