Na zaproszenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w dniu 4 lipca br., Rzecznik Prasowy ŚZŻAK Tadeusz Filipkowski uczestniczył w uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego i osób mu towarzyszących.

Uroczystość odbyła się przy pomniku na ul. Tureckiej 3 i rozpoczęła się od wspomnień o generale, następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili: Burmistrz Dzielnicy Mokotów oraz Przewodniczący Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Zwieńczeniem uroczystości była ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem generała.

S.K

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0018

DSC 0024

DSC 0063

DSC 0059

 

W dniu 29 czerwca br. na Politechnice Warszawskiej, członek Prezydium ZG, Rzecznik Prasowy ŚZŻAK Tadeusz Filipkowski uczestniczył w odsłonięciu tablicy upamiętniającej powołanie Związku Sybiraków.

To właśnie 90. lat temu na Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej z inicjatywy zesłańców na Sybir i żołnierzy 5 Dywizji Syberyjskiej odbył się założycielski Zjazd Związku Sybiraków, w którym uczestniczył m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, a Marszałek Józef Piłsudski został członkiem honorowym z legitymacją Nr 1.

Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych.

List do zgromadzonych skierowała Prezydent RP Andrzej Duda oraz Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, a okolicznościowe przemówienia wygłosili: Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W uroczystości licznie uczestniczyli m.in. przedstawiciele: władz RP, środowisk kombatanckich oraz duchowieństwa.  

S.K

Uroczystość rocznicowa na Politechnice Warszawskiej

fot. Maciej Lewandowski

DSCN4764

DSCN4773

DSCN4782

DSCN4781

29 czerwca br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odbyła się promocja oficerska Służby Więziennej połączona z Centralnymi Obchodami Święta Służby Więziennej.

Okolicznościowe przemówienie wygłosili: Prezydent RP Andrzej Duda, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Obchody poprzedziła Msza Święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Warszawie, którą odprawił bp. Zbigniew Zieliński.

W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzenie przedstawiciele władz państwowych, służb mundurowych, funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z Rodzinami. Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej reprezentował Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Zwieńczeniem była uroczysta defilada pododdziałów Służby Więziennej.

S.K

Więcej informacji i zdjęcia

W dniu 27 czerwca br. odbyło 1. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK kadencji 2018-2021.

Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali wydruki wszystkich materiałów, które dotyczą szkalowania członków władz ŚZŻAK w różnorodnych środkach masowego przekazu i są opublikowane w portalu internetowym ŚZŻAK.

W pierwszej kolejności rozpatrzono sprawę szkalowania Władz ŚZŻAK. Po wprowadzeniu dokonanym przez Prezesa ZG prof. Leszka Żukowskiego, burzliwej i długiej dyskusji członkowie Zarządu Głównego podjęli dwie wiążące uchwały:

- Uchwała Nr 1/2018 - w sprawie szkalowania członków Prezydium ZG w artykule opublikowanym w Tygodniku „Do Rzeczy”, otrzymanym piśmie oraz w informacjach przedstawionych w programach telewizyjnych i radiowych

- Uchwała Nr 2/2018 - w sprawie udzielenia zaufania członkom Prezydium ZG szkalowanym w artykule opublikowanym w Tygodniku „Do Rzeczy”, otrzymanym piśmie oraz w informacjach przedstawionych w programach telewizyjnych i radiowych.

Należy podkreślić, że zgodnie ze Statutem ŚZŻAK Zarząd Główny, w którego skład wchodzi, Prezes ZG, Prezydium ZG oraz Prezesi 34 Zarządów Okręgów kieruje całą bieżącą działalnością Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.

W następnej kolejności przedstawiono informacje dotyczące sytuacji jaka panuje w Okręgach: Kielce, Łódź i Radom ŚZŻAK. Po wymianie poglądów, Zarząd Główny ŚZŻAK podjął stosowne uchwały określające sposób rozwiązania zaistniałych problemów.  

Na zakończenie posiedzenia rozpatrzono sprawy różne i zgłoszone wnioski.

M.C/S.K

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe